Er sterkt preget av sakens realitet

Nyheter
635

I kjølvannet av at Mattilsynet har sendt ut varsler om redusert biomasse til Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett, har sjokkbilder av oppspist fisk gått sin seiersgang på nettet. Bildene taler for seg. Med et snitt på mellom 60-110 lus per fisk  har situasjonen vært kritisk og fisken har lidd.

Luseskadet fisk avbildet i september. Foto: Mattilsynet

– Dette er en helt ekstraordinær hendelse.  Hadde dette vært representativt for hvordan næringen drives, hadde vi trolig avdekket dette for lengst, mener Ivar Eiken i Mattilsynet.

Med dette bekrefter han overfor iLaks at det er første gang de opplever slike tilstander.

Han ser svært alvorlig på saken, men forteller at forvaltningen går sin gang.

– I første omgang er det sendt ut et varsel om  vedtak. Nå har Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett frist til  22. november til å komme med sin versjon. Etter dette vil saken vurderes videre, og det vil tas stilling til om det skal  fattes et vedtak, forklarer Eiken.

– Det er aldri ok at dyr lider
Hendelsen har preget selskapet Måsøval Fiskeoppdrett, som i sine 43 år i virke,  aldri har opplevd lignende.

Samme dag som det ble kjent at selskapet fikk varsel om redusert biomasse understreket daglig leder Asle  Rønning, overfor iLaks at situasjonen ved den aktuelle lokaliteten hadde vært ekstrem.

Les også: – En utvikling i lusenivå selskapet ikke tidligere har erfart

Heller ikke styreleder Lars Måsøval, benekter at det har vært en svært vanskelig lusesituasjon.

– På nordsiden av Frøya har det vært alvorlig og krevende. Dette er bekymringsfullt og Måsøval vil være de første til å beklage de faktiske forhold. Det er aldri ok at dyr lider, spesielt dyr i fangenskap. Denne hendelsen går inn på alle i en organisasjon; ansatte, ledelse og eiere tar hendelsen på største alvor og er preget av sakens realiteter, sier Måsøval til iLaks.

Han sier videre at det er tragisk for den fisk som er rammet, og at det er sterkt beklagelig at fisk har blitt utsatt for lidelser ved deres lokalitet.

– Selv om situasjonen ved Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær, er dette ikke slik vi vil drive vår virksomhet, sier Måsøval.

Videre forteller han at selskapet ennå ikke har tatt stilling til varsel om vedtak eller innholdet for øvrig, på nåværende tidspunkt.

I snitt hadde fisken på lokaliteten Fjølværet mellom 60-110 lus per fisk. Foto: Mattilsynet

Beredskapen sviktet
– Jeg kan bekrefte at det i tillegg til den raske utviklingen i lusetall har vært problemer med å håndtere død og skadet fisk på en tilfredsstillende måte. Samtidig er det viktig å presisere at Fjølværet har hatt normal intern kapasitet til å håndtere død fisk i hele perioden.  Måsøval har som flere aktører i sonen en beredskapsavtale som skal hjelpe oss hvis ekstreme situasjoner oppstår. Det er bare å fastslå at denne beredskapen ikke kunne fremskaffes når vi trengte den som mest. Utfordringene med dødfisk og rydding handler om en begrenset periode på noen dager da hasteslaktingen og rydding etter denne pågikk, forklarer Måsøval.

Selskapet har hatt ulike ikke-medikamentelle avlusningsmetoder som eneste alternativ til kamp mot lakselus. Kombinasjon av høyt smittepress, høye temperaturer i sjøen og nye behandlingsmetoder gjorde at situasjonen kom ut av kontroll. I følge rapporten til Mattilsynet har de behandlet fisken med Termolicer i uke 21, 24 og 30. Fiskehelsetjenesten Åkerblå satte ned foten for videre håndtering og behandling av fisken den 4. august ( uke 31) Videre har fisken  vært behandlet med Flatsund spyling i uke 34 og 35.

Dødfisk i oppløsning i kar på anlegget i september. Foto: Mattilsynet

– Noen av bildene viser åpenbart fisk som lider og har lidd. Det skal ikke skje. Hensynet til fiskevelferd og fiskehelse er noe vi tar på det aller største alvor. Dette er en grunnpilar i vår virksomhet. Denne hendelsen var alvorlig og bildene viser dette. Det er sterkt beklagelig at dette har skjedd, sier Måsøval.

Han forsikrer at de skal gjøre sitt ytterste for at slikt ikke skal skje igjen, og han gjentar at det er de som har det totale ansvaret for de faktiske forhold.

Styrker kapasiteten
– Det er litt tidlig nå å være veldig konkret på en tiltaksplan internt, men vi vil styrke kapasiteten vår til behandling, revidere våre beredskapsavtale og ytterligere fokusere på overvåkning og håndtering av lus internt etter det vi har erfart nå, sier Måsøval.

Han ser at slike hendelser er negative for omdømmet til hele næringa, men understreker at dette ikke er representativt, verken for dem selv eller for næringen forøvrig, på hvordan lakseoppdrett drives.

Om han frykter anmeldelser har han ikke hatt tid til å tenke så mye på.

– Nå må vi først og fremst konsentrere oss om at slikt ikke skjer igjen, avslutter Måsøval.