Er ikke med på prisfesten, men klager ikke

Nyheter
1155
Lakseprisene har vært historisk høye de siste årene. Som følge av flat vekst og og økt etterspørsel har prisene kommet helt opp i over 90 kroner kiloen. Eksportverdien når stadig nye rekorder, men det er ett ledd i verdikjeden som ikke tar like stor del i prisfesten som matfiskprodusentene. Det er settefiskprodusentene.
Ingen klaging
Namdal Settefisk  har tre settefiskanlegg og de er en uavhengig settefiskleverandør.
– At folk betaler sine fakturaer er alltid et godt tegn, mener Gustav Folkestad i Sævareid Fiskeanlegg. Foto: Venstre

– Vi ser selvsagt at våre kunder tjener gode penger om dagen. Det er meget bra for oss at våre kunder har god likviditet, og har gode overskudd til å betale for smolten de kjøper, sier Kåre J Devik, administrerende direktør i Namdal Settefisk til iLaks.

Han ser at de under slike tider kunne ha betalt noe mere for smolten, men han ønsker ikke å klage.

– Vi har solgt hovedsaklig alt av vår produksjon på langsiktige avtaler og vi har selvsagt tatt litt høyde for prisjustering og eventuelt kostnader på settefisksiden i våre langsiktige avtaler, forklarer Devik.

En annen settefiskprodusent som heller ikke klager er Gustav Folkestad i Sævareid Fiskeanlegg.

– Vi har ikke merket noe til prisfesten, men folk betaler fakturaene sine. Det er alltid et godt tegn.  De aller fleste settefiskanleggene driver i det små. Det viktigste er at man har kunder og planlegger godt  frem i tid. Prisene settes ut fra andre mekanismer enn det matfiskprodusentene opplever. Prisen har vært rimelig stabil, så vi er ikke med på de voldsomme svingningene man opplever på matfisksiden, sier Folkestad til iLaks.

 Han understreker videre at de har et produkt som må leveres i det smolten er klar til å gå i sjøen, eller ved smoltifisering.

– Hvis man kommer i den situasjonen at man har smolt og ikke noen til å ta den, så har man et problem. Planleging er nøkkelen til å lykkes, for å sikre avkastning på det som produseres.  Man må selvsagt også justere prisene i forhold til etterspørsel, men dette er ikke noe som vil komme på kort sikt, mener Folkestad.

Lasting av smolt i Brønnbåt. Foto: Sævareid Fiskeanlegg

Kostnadene opp også for oss

Som de fleste settefiskleverandørere har også Sævareid Fiskeanelgg langtidskontrakter.
– Uavhengig om det går bra eller dårlig i næringen får vi en gitt prisen. Prisen påvirkes selvsagt over tid, men vi er ikke med på den oppturen som er nå. Vedvarer dette vil det nok ha noe å si på smoltprisen på sikt, sier Folkestad.

Devik peker videre på  at kostnaden også har gått opp på settefisksiden.

– Jeg tror derfor at prisen må opp på smolten i fremtiden. Det er hovedsaklig fôrkostnaden som har økt mest de senere årene, men også rognkostnader og lønnskostnader går opp. Det sier seg derfor selv at  også prisen på smolten må opp, mener Devik.
Større smolt
Han peker også på at etterspørselen på smolt er er stor. Spesielt er det stadig flere som vil ha stor smolt.
– Dette gjør at det må bygges volum på land for å dekke  etterspørselen, i tillegg til at det vil være en kostnadsdriver. Når du skal produsere en større smolt på land, må også antallet reduseres ned, frem til tilstrekkelig  karvolum er bygget opp. Dette må derfor gjenspeiles i prisen per smolt som blir levert, sier Devik.

Folkestad er ikke uenig i dette, og også han merker økt etterspørsel etter større smolt.

– Det som skjer i næringen nå er at matfiskaktørene ønkser seg en stadig større smolt. De får da et annet produkt enn det de har hatt før, og enhetsprisen vil justeres og økes per enhet i forhold til vekten, sier Folkestad.
Namdal Settefisk produserer og sjøsetter smolten på land ved bruk av sjøvann, som igjen gjør at den er i matfatet med en gang den er kommet i nota.
– Dette gjør at fisken da vokser hurtig og oppdretter kan  slakte fisken tidligere. I så måte  håper vi på mange gode år for våre kunder i sjøen med gode priser, slik at det også drypper litt på oss som er produsenter av settefisk, sier Devik.
Namdal Settefisk, etvakkert skue fra luften. Foto: Namdal Settefisk