– Enkelte spekulerer i å sette kapasitet opp mot hverandre og senere kansellere bestillinger tett opp mot avgang

Nyheter
659

– Dessverre har Norge i dag et rykte på seg blant flyselskapene om å være et marked der lojaliteten blant enkelte i bransjen er lav og at noen spekulerer i å sette kapasitet opp mot hverandre og senere kansellere bestillinger tett opp mot avgang, sier Martin Langaas, direktør for trafikkutvikling og flyfrakt i Avinor.

Langaas forteller at under Sjømatdagene på Hell denne uken var Avinor invitert for å fortelle om hvordan de regionale lufthavnene kan realisere initiativ for å få opprettet direkte fraktkapasitet til de oversjøiske markedene.

– Dette gjorde jeg ved å redegjøre for de operasjonelle og kommersielle kriteriene for dette, blant annet med utfordringer knyttet til retningsbalanse, rullebanelengde, bilaterale avtaler og krav til infrastruktur på lufthavnene, for å nevne noe, sier Langaas.

Kostnadene vil være høyere fra Oslo
For å kompensere for disse forholdene vil kostnadene for flyfrakt være høyere enn fra andre europeiske lufthavner, ifølge Langaas.

– Skal man lykkes med direkte fraktkapasitet til oversjøiske markeder fra regionale norske lufthavner må de lokale aktørene i sjømatmarkedet være med å bidra gjennom å akseptere høyere pris for flyfrakt og forplikte seg når det gjelder volum, sier Langaas.

Kan ikke forvente at flyselskapene skal bære kostnaden
– Dessverre har Norge i dag et rykte på seg blant flyselskapene om å være et marked der lojaliteten blant enkelte i bransjen er lav og at noen spekulerer i å sette kapasitet opp mot hverandre og senere kansellere bestillinger tett opp mot avgang, sier Langaas.

Han forteller at biologiske utfordringer og uforutsigbarhet i tilgjengelighet er selvfølgelig er noe Avinor har stor forståelse for.

– Men man kan ikke forvente at flyselskapene selv skal bære denne kostnaden om de skal finne det forretningsmessig lønnsomt å fly fra regionale lufthavner i Norge, sier Langaas.

Avinor står fast på at dersom sjømatnæringen ønsker direkteruter fra regionene må de også benytte seg av tilbudet selv om det vil koste mer enn dagens alternativer.