En tredjedel av resultatet spist opp for Aqua Farms Vartdal

Nyheter
848

Oppdretteren sitter igjen med 17,2 millioner kroner før skatt.

Høye laksepriser til tross, Aqua Farms Vartdal måtte tåle et fall i både topplinje og resultat ifjor.

Oppdretteren som holder til i de tre sunnmørskommunene Ørsta, Volda og Ulstein hadde i 2018 en omsetning på 157,6 millioner kroner. Sammenlikner vi med 2016 er halve omsetningen og tre fjerdedeler av resultatet borte.

I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver styret at oversikten over de tre siste års regnskap gir et rett bilde av utviklingen, resultatet og selskapet sin stilling.

Selskapet, som driver oppdrett på fire konsesjoner, er ett av noen ganske få gjenværende mindre oppdrettselskaper i Møre og Romsdal. Daglig leder Ottar Vartdal driver og eier Aqua Farms Vartdal. Han kontrollerer 100 prosent av aksjene i oppdrettselskapet gjennom investeringsselskapet Vartdal Invest.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra Ottar Vartdal til saken torsdag.