En tredjedel av resultatet borte siden 2017: – Det var et ekstremår, dette er mer normalen

Nyheter
561

Sitter igjen med 120 millioner kroner før skatt.

Bankkontoen fortsetter å vokse i Gigante Havbruk etter nok et innbringende år. Ved årsskiftet 2017 hadde selskapet 257,3 millioner kroner i banken – opp 135,2 millioner kroner fra året før.

Ved utgangen av 2018 hadde dette steget til 278,5 millioner kroner. Hele overskuddet i selskapet er overført til egenkapital og andre disponeringer.

Fornøyd
Bodø-investor og daglig leder, Kjell Lorentsen, sier seg fornøyd tross nedgangen i både topp og bunnlinje i 2018.

– 2017 var et år hvor alt klaffet for oss. Det var et ekstremt godt år. 2018 var mer et normalår for oss med et resultat før skatt på 120 millioner kroner, sier Lorentsen.

Omsetningsfallet skyldes mindre salg. Det er hovedårsaken også bak resultatfallet. Kostnadsmessig lå konsernet på noenlunde samme nivå i 2018 som året før.

2019
Lorentsen sier at selskapet har hatt en fin utvikling så langt i 2019, og at han forventer at resultatet for året vil ligge i samme område som 2018.

– Så langt i år set det ut som at vi skal levere bra og omtrent kopiere fjoråret.

Oppdrettskonsernet Gigante Havbruk ble etablert i 1988 og har hovedkontor i Bodø kommune. Gigante Havbruk er en av de største eierne i Salten Aqua-gruppen, som omfatter stamfisk- og smoltproduksjon, slakteri og salgsselskap. Gjennom det heleide datterselskapet Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) driver selskapet en betydelig aktivitet innen forskning og utvikling.