Bremnes Seashore er pilotkunde for nytt SeaRAS-anlegg

Nyheter
0

Leirvik og SeaRAS har som mål å bygge oppdrettsmoduler som er langt mer energieffektive enn konvensjonelle anlegg. I tillegg til et lavt forbruk av energi og lave CO2—utslipp ved bygging av anlegget, er fiskevelferden sterkt i fokus.

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge og er et samarbeid mellom Leirvik og Searas, med Bremnes Seashore som pilotkunde, skriver selskapene i en pressemelding.

— For Leirvik er dette et svært viktig steg for å etablere selskapet som en aktør innen landbasert oppdrett, sier Helge Gjøsæter, administrerende direktør i Leirvik.

Anlegget som skal bygges er et såkalt post smoltanlegg, der man setter ut smolt på 100 gram som blir værende i anlegget til de er omkring ett kilo. OptiRAS er en frittstående RAS modul som har som mål å redusere energiforbruket vesentlig med en industrialisert leveringsmetodikk.

— For oss er dette en viktig milepæl i utviklingsarbeidet selskapet har holdt på med de siste årene, der vi har prøvd å finne nye løsninger på de utfordringene som er knytt til vannkvalitet i lukkede anlegg, sier Eldar Lien, daglig leder i SeaRAS.

Grønne framskritt i oppdrettsnæringen
En viktig del av prosjektet er å redusere energibruken i forhold til dagens løsninger. RAS—modulen (Resirkulerende akvakultur system) vil derfor bli utstyrt med SeaRAS AquaDuct. AquaDuct’en flytter vannet ved hjelp av undertrykk, i stedet for å pumpe det ut. Underveis vil vannet i tillegg bli filtrert, degasset og fylt med oksygen. Systemet vil redusere energiforbruket betydelig, samtidig som at løsningen kjøler ned vannet.

Modulene vil bli bygd i aluminium, noe som gjør at mye av materialet kan resirkuleres. De kan også da lettere bli flyttet til andre lokaliteter om man ønsker det. At de er laget i aluminium, i stedet for betong, vil også være med å redusere utslipp av CO2 betydelig, sammenlignet med vanlige RAS-anlegg.

Anlegget vil bli utstyrt med overvåkingssystemet SeaRAS AquaSense, som måler vannparameterne i sanntid. Dette vil gi viktige indikatorer på velferden til fiskene i anlegget. Her kan man også styre ulike funksjoner for å gi optimale driftsforhold. Noe som vil gi optimale forhold for fisken, både med tanke på god fiskehelse og vekst.

Pilotkunder fra Bømlo
Bremnes Seashore er pilotkunde på prosjektet, og vil også være de første til å ta løsningen i bruk. Målet er at den første fisken skal være på plass i anlegget deres i Skålevik allerede våren 2023, der det er planlagt en testfase på ett år.

— Det ligger i kulturen til Bremnes Seashore å være med å utvikle ny teknologi for havbruksnæringen, sier Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore, som mener det er klokt å bygge standardiserte løsninger.

— Det tar både ned byggekostnadene, samtidig som det legger til rette for gjenbruk på en helt annen måte enn skreddersydde løsninger. Bremnes Seashore er stadig på jakt etter gode og energieffektive løsninger, så dette prosjektet har potensiale til å redusere energibruken betydelig innen post smolt-produksjon.

Det framtidsrettede prosjektet har fått god støtte fra Innovasjon Norge. Noe Leirvik og Searas er svært takknemmelige for.

— Prosessen med Innovasjon Norge har vært svært god og ryddig, fra start til slutt. Uten deres støtte hadde vi ikke kunne ta steget og sett i gang prosjektet, sier Arne Ottesen, leder for akvakultur i Leirvik.