En hundre prosent sporbar og antibiotikafri laks

1542

Gladlaks og  lanseres nå i NorgesGruppens butikker – Meny, Kiwi, Spar og Joker.

Ved å taste inn produktkoden på gladlaks.no, får du vite det meste om laksen du har kjøpt.

– Forbrukeren får vite hvor den har vokst opp, når den ble vaksinert, hva slags fôr den har fått og dato og sted for slakting og pakking, forteller kategorisjef Vidar Olsen i NorgesGruppen.

– All norsk laks er sunn og av høy kvalitet. Når vi nå sammen med NorgesGruppen legger lista enda høyere, er det for å gi forbrukerne ekstra trygghet, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy.

Kysten av Norge er som skapt for havbruk og særlig egnet for produksjon av atlantisk laks og regnbueørret. Sammenlignet med annen husdyrproduksjon er havbruksnæringen en svært arealeffektiv og globalt miljømessig konkurransedyktig matproduksjon.

|- Vi som driver havbruk, vet at forbruket av laks vil øke kraftig over hele verden i årene som kommer. Som en av verdens største produsenter av laks har vi et stort ansvar for å opprettholde en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, avslutter Beltestad.