Emilsen Fisk økte omsetningen med nesten 50 prosent

Nyheter
536

Men et sprang i varekostnadene gjør at resultatet før skatt ble ned 5,8 prosent.

Emilsen Fisk slaktet i 2018 9.400 tonn, en økning fra 2017 på omlag 1.300 tonn. Selskapet melder også at produksjonen i sjø har gått meget godt, med gode tilveksttall i løpet av året.

Rørvikfirmaet økte omsetningen sin med 47,8 prosent til 837,7 millioner kroner i fjor. Samtidig doblet varekostnadene i selskapet, noe som resulterte i 5,8 prosent lavere resultat før skatt enn året før.

Disponeringer
Overskuddet i selskapet fordeles til utbytte og egenkapital. Ved årsskiftet beløp egenkapitalen i selskapet seg til 357,6 millioner kroner.

Emilsen Fisk betaler, for regnskapsåret 2018, ut 31 millioner kroner i utbytte.

Veien videre
«Forutsetningen for at det skal bli et godt 2019 er god, men det er selvfølgelig en risiko for at det kan komme ytterligere sykdom ved anleggene, likeså prisfall på lakseprisen», skriver styret i årsrapporten, som iLaks har hentet inn.

Det er forventet en bruttoproduksjon i 2019 på 10.000 tonn, og et netto slaktevolum på 8.500 tonn.

iLaks har ikke lyktes i nå Emilsen Fisk for en kommentar.