Eidsfjord Sjøfarm tjente over 300 millioner kroner i 2018

Nyheter
668

Oppdretteren endte opp med et driftsresultat på 320,4 millioner kroner i 2018, og en driftsmargin på 40 prosent.

Mens 2016 var et toppår for Eidsfjord Sjøfarm med 392,8 millioner kroner i EBIT, var 2017 en liten tilbakegang. I 2018 snudde trenden igjen med et resultat før skatt på 328 millioner kroner, en økning på 16,6 prosent sammenliknet med 2017.

Selskapet hadde ved utgangen av året en totalkapital på 1,27 milliarder kroner, hvorav 728 millioner er egenkapital. For regnskapsåret 2018 har styret vedtatt å betale ut et utbytte på 30,5 millioner kroner.

Året har også gitt en marginal økning i omsetning. Eidsfjord Sjøfarm skriver i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, at økningen i omsetningen skyldes noe høyere snittpris i 2018 enn i 2017. Prisnivået i laksemarkedet har vist en fortsatt god pris i 2018 slik det var i 2017.

«Det er fortsatt god etterspørsel etter selskapets produkter. Markedsprisene har for tiden en gunstig utvikling som forventes å gi en fremtidig positiv utvikling for selskapet,» skriver oppdretteren.

Selskapets varebeholdning har i perioden økt fra 224 millioner kroner til 307 millioner kroner. Dette skyldes økt tilvirkningskost på laks og selskapets økning av MTB volum. Selskapet har kjøpt et volum på 1.662 tonn til cirka 278 millioner kroner.

Eidsfjord Sjøfarm er en del av konsernet Holmøy Holding, som foruten lakseoppdrett, består av trålrederiet Prestfjord, som driver tre trålere. Holmøy Holding kontrolleres av Ola Helge Holmøy og hans familie.

Oppdrettsselskapet har fjorten laksekonsesjoner fordelt på seks kommuner lokalisert i Nordland og Troms. Selskapets hovedkontor ligger i Sortland kommune.

iLaks har forsøkt, uten å lykkes, å få en kommentar fra daglig leder, Roger Simonsen, til denne saken.