Eidesvik Laks med toppår

Nyheter
0

En real oppsving i omsetningen på 54 prosent i 2021 sendte tallene for oppdretteren fra Bømlo kommune i Sunnhordaland til 276,5 millioner kroner. Opp fra 179,9 millioner kroner i 2020. 

Selskapet skriver i årsberetningen at de ser en risiko for fremtiden knyttet til gjeldende myndighetskrav, hvor kostnadene har vokst kraftig. Økende rente er også en av utfordringene de har tatt høyde for, hvor de nå har rentesikret deler av gjelden.

«Selskapet har gjennom styret sterkt fokus på egne gode finaniselle ressurser ved eventuel fremtidig kapitalbehov», skriver styret.

De skriver også at de ser at markedet har tatt seg opp, men at tilførselen av laks er redusert.

Selv med bra marginer de senere år, har normen for selskapet vært at de ikke tar utbytte på gevinsten. Unntaket var 2020 da de tok utbytte på 40 millioner kroner. 

Driftsmarginen endte på 23,7 prosent i 2021, mot 14 prosent i 2020.

Eidesvik Laks er heleid av familien Eidesvik, via deres heleide selskap, Eidesvik Havfiske.

Årsresultatet etter skatt endte på 45,3 millioner kroner, hvor det ikke ble besluttet utbytte. 13 millioner kroner ble overført til egenkapital, mens de resterende 32,3 millionene ble avgitt til konsernbidrag.

Selskapet har en langsiktig gjeld på 295,4 millioner kroner og en opptjent egenkapital på 127,3 millioner kroner.

iLaks har ikke kommet i kontakt med selskapet for en kommentar i saken.

Eidesvik Laks 2021 2020 Endring
Omsetning 276,5 179,9 53,7 %
EBIT 65,6 25,1 161,4 %
Resultat før skatt 58,1 27,1 114,4 %
Driftsmargin 23,7 % 14,0 %
Alle tall i millioner kroner