– Eg ventar ein auke i slaktevolum på 7 prosent i Norge

Nyheter
2983

Tom Jarle Børkly i Mortenlaks spår lakseåret 2018.

Me har nettopp lagt bak oss eit rekordsterkt 2017 som endte med 94,5 millardar kroner i sjømateksport, ifølgje ferske tal frå Norges sjømatråd.

Laks var den desidert viktigaste arten og sto for 68,4 prosent av den totale eksportverdien.

Me går no inn i 2018 med alt det fører med seg. Kva er det likevel ingen som veit heilt sikkert.

Likevel skal ulike små og mellomstore oppdrettarar spå lakseåret 2018 på iLaks sine nettsider.

Først ut er Tom Jarle Børkly, som svarer på iLaks seks spørsmål om året som kjem:

Kva er lakseprisen i 2018?

– Snitt 54,-/kilo, tipper jeg.

Set Norge ny rekord for lakseeksport i 2018?

– Ja.

Vil det bli vekst i slaktevolum i Norge i 2018? Kor mykje, eventuelt?

– Jeg forventer en økning på 7 prosent i Norge

Held den posistive lakselus-utviklinga fram i 2018?

– Vi opplevde færre lusebehandlinger i 2017 enn i 2016. Vi er blitt flinkere i forebyggende arbeid. I så måte tror jeg at den positive utviklingen vil fortsette inn i 2018.

Kva vert dei største fiskehelseutfordringane i 2018?

– Lus, samt 7-komponents vaksinen til MSD (PD-vaksine) som ser ut til å forårsake hvite bruskdannelser langs ryggen. Det er kommet noen reklamasjoner på denne fisken allerede.

Vert Russland opna for norsk laks i løpet av 2018?

– Tror ikke det, men åpner Russland, så vil ikke en vekst på 6-7 prosent være mye, og vi vil nok få en økende laksepris.