Ecofisk: – Må komme bedre løsninger på strømkrisen, ellers har vi ikke industri i Norge

Nyheter
0

Ecofisk skal bygge et landbasert anlegg i Espevik i Tysvær kommune, hvor de etter planen kan produsere inntil 40.000 tonn laks. 

Daglig leder i Ecofisk, Bjørn Inge Staalesen, forteller at de høye strømprisene gjør at selskapet nå må tenke nytt.

– Det er et veldig aktuelt tema hos oss når det kommer til investorbeslutninger, sier han til iLaks.

Staalesen vil ikke utdype akkurat hvilke tall selskapet opererer med når det kommer til strømforbruk, men det ble tidligere estimert et strømforbruk på 20 megawatt i kraftforsyninger. 

– Det handler nå for oss om å redusere kraftbehovet for fremtiden.

Solceller
Han sier videre at de helt fra starten har skissert å bygge solceller på konstruksjonen som er planlagt.

– Vi må jo tenke grønt og energieffektivitet når man skal bygge et såpass stort anlegg. Det er det viktig at myndighetene tenker på når det gjelder støtte til næringen. Det må absolutt komme en løsning som er håndterlig for alle, ikke bare noe.

– Man må komme med bedre løsninger på strømkrisen, ellers har vi ikke noe industri i Norge. Både nå og for fremtiden, slik at det blir forutsigbart å drive. Det å bygge solceller er en liten del av det, hvor vi kan justere forbruket på anlegget etter peak-priser, men det er bare maks en tredjedel av forbruket som vil komme fra solcellene.

Staalesen vil ikke si noe om strømprisene vil ha innvirkning på utviklingen for selskapet slik den er nå, men innrømmer at slik situasjonen er, så er det vanskelig å planlegge for fremtiden.

– Det er klart at det er mange faktorer som spiller inn for oss. Vi kommer fra to år med covid, så nå snart et år med krig i Ukraina. Det gjør jo sitt for investorklimaet. Per nå så er det vi driver med et infrastrukturprosjekt.

– Det er uansett viktig å også kunne se nye muligheter, alt er ikke vanskelig.

Les også: Bråstopp for landbasert for nye landbaserte matfiskanlegg 

Usikker på fremtiden
Staalesen sier at de tenker å bygge anlegget slik at det skal være best mulig rustet for endringer i fremtiden. Ikke bare når det gjelder energihåndtering, men også for hvordan situasjonen med landbasert utvikler seg.

– Det er jo klart at mye kan forandre seg på fem til ti år. Landbasert er ennå nytt, så utfallet av hva som blir behovet av produksjon på land, er ennå ikke avklart. Derfor har vi kapasitet til å produsere både smolt, storsmolt og matfisk.

Han sier at slik han ser det, hvor man eventuelt lander på at store havanlegg er det man ønsker, så vil behovet for smolt være mye større enn det er i dag.

– Det er viktig å få med seg at det ikke bare gjelder et grønt skifte her, men det er også en næring som tar fatt i spørsmålet rundt fremtidig behov for mat og proteiner.

– Vi vil produsere det som trengs for at bransjen skal vokse fremover, avslutter han.