Dypvannsfôring – stor nedtur for lusa

Nyheter
1351

Aquafeeder, det nye patentsøkte systemet for dypvannsfôring som Nærøysund Aquaservice AS i tett samarbeid med SinkabergHansen AS har utviklet, viser meget lovende resultat. Det etter omfattende testing og sammenligning de siste månedene.

Nærøysund Aquaservice søkte tidligere i år patent etter at endelig versjon av dypvannsfôringa var klar. De siste månedene har tett oppfølging av sammenlignbare merder, med og uten det aktuelle systemet utviklet og bygget av lokale oppdrettere og servicepersonell, vist meget lovende resultat. Det på testlokaliteten Gjerdinga i Nærøy.

Lusetallet ned, uten behandling
Etter avlusing tidlig i mars kom det i løpet av en periode på tre uker til følgende:
I merd uten Aquafeeder økte mengden kjønnsmoden hunnlus – mens utviklingen med Aquafeeder var en helt annen. Målt i prosent, ble det i testperioden registrert 65 prosent mindre lus i merden hvor dypvannfôringen pågikk.

Merden uten Aquafeeder måtte avluses, mens fisken med dypvannsfôring ikke trengte slik behandling. Deretter viste ny telling i denne merden, konkret 11. april, at antall kjønnsmoden hunnlus i merden med Aquafeeder og utfôring på drøye sju meters dybde faktisk hadde gått ned på laksen med gjennomsnittsvekt på drøye seks kilo.

GODE TALL: – Resultatet etter vårens tester med Aquafeeder er lovende, sier kvalitetssjef Kari Lervik i konsernet SinkabergHansen. Her sammen med sin produksjonssjef matfisk, John-Ove Sinkaberg (til høyre) og daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice. Foretaket har så langt har levert 10 komplette anlegg, og har ordre på ytterligere 18. (Foto: Tom Lysø).

Optimistisk kvalitetssjef
– De faktiske resultatene fra det nye fôringsopplegget er gode. Aquafeeder er, av åpenbare grunner, virkelig noe å gå videre med.
Det sier Kari Lervik, kvalitetssjef i konsernet SinkabergHansen, i en melding. Veterinæren har de siste månedene hatt ansvar for oppfølging og lusetelling på sammenlignbare merder på lokaliteten i Nærøy. Produksjonssjef matfisk hos SinkabergHansen, John-Ove Sinkaberg, deler optimismen. Det etter å ha bidratt til utvikling av systemet, og ikke minst observert klar endring i adferd som følge av den dypvannsfôringen.

– Innfasing av dypere not gjorde merkbar forskjell. Med Aquafeeder holder laksen seg gjennomgående dypt i merden. Og effekten med endret adferd kommer så å si momentant. Videre er det av stor betydning at vi faktisk får ut ønsket fôrmengde slik at tilveksten opprettholdes, sier Sinkaberg.

SinkabergHansen satser stort
Som følge av de konkrete erfaringene, går SinkabergHansen for gjennomgående installering av Aquafeeder ved flere lokaliteter i Ytre Namdal og Bindal. Men selv om vårens testresultat er oppløftende, verken kan eller vil selskapet forskuttere permanent suksess.

– Det ligger i sakens natur at testingen så langt er begrenset, blant annet med tanke på normal sesongvariasjon i temperatur og også andre faktorer. Men i løpet av året vil vi ha et helt annen og vesentlig bredere erfaring og dokumentasjon, understreker Lervik og Sinkaberg.

Sertifisering i sluttfasen
Parallelt registrerer produsent og samarbeidspartner Nærøysund Aquaservice meget stor interesse for den nye løsningen. Innen et halvt år håper daglig leder Brynjar Karlsen å ha patentrettigheter formelt på plass.
Videre er nødvendig sertifisering av Aquafeeder som godkjent ekstrautstyr i merd, brukerhåndbok inkludert, i rute. Det via samarbeidspartner Aquastructures i Rørvik – og med økonomisk støtte fra det interkommunale selskapet Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal (NYN).

Imens produseres fôringsenheter for fullt, ikke bare ved hovedbasen på Marøya. Så langt er 10 enheter levert, mens det per i dag ligger bestilling på ytterligere nær 20 komplette Aquafeeder.

– For økt kapasitet er tre ulike firma, i Oslo og her i Ytre Namdal, nå engasjert i delproduksjon. Vår nye versjon av dypvannsfôring er en praktisk løsning med vesentlig potensiale, mener daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice.