Droner ser sykdom på fisk og hull i nøter

Nyheter
1718

Roboter kan ta over mange oppgaver som er for farlige, tidkrevende eller rett og slett ikke praktisk mulig å utføre av mennesker. Annette Stahl er egentlig matematiker. Hun jobber med å gi oss roboter som kan se, skriver tidsskriftet Automatisering.

De siste årene har hun jobbet mye med overvåking av laksemerder. Målet er å ha mest mulig automatisert overvåking av merdene for å ta bedre vare på fisken.

Måler laksens oppførsel
Kampen mot lakselus er høyt prioritert.  Hvordan laksen beveger seg eller puster kan for eksempel avsløre om den er stresset. Større mengder laks dør under medisinering mot lakselus om fisken er stresset i utgangspunktet. Systemet kan oppdage endringer i hvordan fisken oppfører seg.

Kan forhindre rømming
– Systemet er nyttig for velferden til laksen. Vi kan også oppdage hull i merdene og forhindre at fisk rømmer. Vi kan bidra til optimal fôring og dessuten måle mengden av laks i merdene, slik at oppdretterne kan vurdere mengden i forhold til pris på markedet, forklarer Stahl overfor Automatisering

Systemet kan altså bidra til friskere laks, men også til bedre lønnsomhet for oppdretterne.  Mye er gjennomført. Mye gjenstår. Dette blir fortsatt del av Stahls arbeid fremover