Driftsresultatet gikk fra nesten null til 77 millioner kroner for Russian Aquaculture

Nyheter
1529

Markedet for fersk laksefisk øker i Russland.

Russian Aquaculture, som driver oppdrett av atlantisk laks og sjøørret i fjordene ved Murmansk, samt i innsjøene i republikken Karelia, presenterte nylig sine økonomiske resultater for første halvår av 2019.

Oppdretteren økte driftsresultatet i perioden fra 136.000 kroner, til 77,3 millioner kroner. EBIT/kg i første halvår endte på 26 kroner/kg.

For å sikre videre vekst ønsker Russian Aquaculture å øke kapasiteten for oppdrett av yngel, samt å gå til anskaffelse av flere merder, nye fartøyer og flere settefiskanlegg. Volumet av kapitalinvesteringer i første halvår 2019 utgjorde 190,4 millioner kroner.

Så sent som i november 2018 satset den russiske oppdretteren 100 millioner kroner på produksjon av smolt i Norge. Investeringen gikk gjennom russiskeide Øyralaks på Moltustranda som er eier av Villa Smolt.

Selskapet forventer å gjøre investeringer på mer enn 340 millioner kroner innen utgangen av året.

– Første halvår av 2019 var en viktig milepæl for selskapet vårt. Når vi avslutter denne rapporteringsperioden, har vi faktisk tre generasjoner fisk i vannet, sier administrerende direktør i selskapet, Ilya Sosnov.

– Momentumet i utviklingen i det russiske markedet for fersk rød fisk bare øker. Vi forventer fortsatt vekst i etterspørselen etter våre produkter, sier han videre.

I henhold til tidligere kunngjorte planer forventer selskapet å produsere omtrent 18–20 tonn fisk innen utgangen av 2019.