DNBs sjømatsjef skeptisk til matfiskanlegg med RAS-teknologi i Norge

Nyheter
1263

Sjømatsjef i DNB Anne Hvistendahl tviler på at DNB kommer til å finansiere RAS-anlegg til produksjon av matfisk i Norge.

– Hvorfor skulle vi gjøre det? Det måtte være fordi industrien og kompetansen er her. Men da tror jeg det er mye mer fornuftig å flytte kompetansen og bygge i markedene, enn det er å flytte fisken, sier Hvistendahl.

Hun mener bufferen på flytransportkostnadene er alt for høy til å kunne forsvare å bygge et storskala stand-alone RAS-anlegg i Norge.

– Når konkurransen tetter til er det de som har et fortrinn som kommer til å vinne. I dag kan man ha en nisje, men hvis det plutselig blir en enrom produksjon blir prisen du får for nisjeproduktet borte. Fortrinnet til Norge er sjøen, sier Hvistendahl.

Må ta alle seriøst
Selv om hun nærmest avskriver at de vil bidra til bruk at RAS-teknologi i matfiskanlegg i Norge, er det viktig for DNB å ta alle som kommer til dem seriøst.

– Skagen Fondene skrev på sine hjemmesider at et av kriteriene for at de ble med i Atlantic Sapphire var at vi (DNB) som bank også var med på finansieringen. Vi blir på en måte «proof of the pudding». Er vi med på et prosjekt som fremmedkapital, blir det lettere å hente mer egenkapital, sier Hvistendahl.

– Normalt så er det sånn at banker ikke vil finansiere prosjekter hvor inntjening er mange år frem i tid, men vi prøver noen ganger. Når vi blir sett på som «proof of the pudding» er det kjempeviktig at de som kommer til oss får en ok behandling. Det gir kredibilitet å samarbeide med oss, sier Hvistendahl.

Hvorfor akkurat nå
Selv om landbasert teknologi fortsatt er i oppstartsfasen er mengden prosjekter under planlegging stor. DNB sier at de det siste året har mottatt et titalls henvendelser med ønske om finansiering.

– Grunnen til at dette skjer nå er at flere ser at teknologien er der, og når marginene er så store er det ekstremt fristende å øke volumet. Og langsiktig tenker vi tilbudssiden nærmest vil fikse seg selv. Blir det landbasert over hele verden så forandrer det mye av bildet, sier Hvistendahl.

Men hun bedyrer at utviklingen fortsatt er i en tidlig fase.

– Vi tror ikke alt kommer til å gå kjempeglatt videre, utfordringer og overraskelser vil være mer vanlig på land enn i konvensjonell oppdrett. Og at kompetanse både teknologisk, biologisk og på drift er på plass vil være utrolig viktig. I det lange løp vil et robust kostnadsnivå være avgjørende.