– Dette strider mot grunnleggende prinsipper for like rettigheter

Nyheter
365

Bransjeorganisasjon Danish Seafood ser midlertidig tillatelse til å eksportere produksjonsfisk for to enkeltbedrifter (Lerøy og Mowi) som diskriminerende, og har derfor kommet med offisielle klager til EU-kommisjonen og EFCA.

Så kalt produksjonsfisk, laks med synlige kvalitetsmangler, er vanligvis forbudt å eksporteres og fraktes utenfor Norge. Men på grunn av korona-situasjonen har Lerøy, Mowi, Sekkingstad og Ocean Quality midlertidig fått lov til å selge produksjonsfisken og bearbeide dem i sine fabrikker i EU.

Poul Melgaard Jensen i Danish Seafood Assocation. FOTO: Privat

– Vi ønsker at alle skal ha de samme mulighetene. Dette er diskriminering og det er en krigførende uregelmessighet, mener Poul Melgaard, direktør i Danish Seafood.

Derfor sendte foreningen tirsdag en klage til EU og onsdag til EFCA-myndighetene hvor de uttrykte misnøye med det de mener er en forskjellsbehandling.

Saken er tidligere omtalt i Intrafish.

– Når den norske regjeringen gir denne midlertidige godkjenningen til enkelt navngitte selskaper, gir de disse selskapene en fordel som resten av bransjen ikke har. Dette er i strid med grunnleggende prinsipper for ikke-diskriminering, sier han.

EU-kommisjonen har uttalt at de undersøker situasjonen for å se om den midlertidige eksporten av produksjonsfisk til de nevnte selskapene er i strid med EU-loven om like muligheter for åpne handelsruter.

Laksenæringen i Danmark er for øyeblikket delt i to seksjoner. Noen foredlere opplever lavere eksport til markeder, særlig USA, og noen opplever en vekst i produksjonen av røkt laks på grunn av økt etterspørsel fra supermarkeder.