Dette har Cermaq erfart så langt med produksjon av biogass fra fiskeslam

Nyheter
994

– Det er mer tidkrevende enn forespeilt. Det er heller ikke like selvdrevet som ønsket, men oppstart av nye prosesser tar tid, sier settefiskkoordinator hos Cermaq, Solfrid Henriksen.

Settefiskanlegget Cermaq Forsan i Steigen er det første anlegget som bruker avløpsslam fra oppdrett til å lage brennbar biogass. Under Lofotseminaret i Mortsund presenterte Henriksen erfaringene Cermaq har gjort fra anlegget så langt.

– Dette har blitt et større prosjekt med flere utfordringer enn vi hadde sett for oss. Vi bruker over to timer daglig på testing i biogassanlegget, sier Henriksen.

– Det er sånn at det vi trodde skulle bli det mest utfordrende har blitt det enkleste. Men vi er et pilotprosjekt, og det er vi fortsatt. Nye prosesser tar tid å få på plass. Det har vært utfordrende, men vi får det til, legger hun til.

Den største utfordringen
For å gjøre næringsstoffene tilgjengelige må fiskeslammet gjennom en rekke kjemiske prosesser. I anlegget blir 1.600 tonn fôr til 180 tonn tørrstoff. Av dette greier Cermaq å lage 120 tonn biogass. Resten, 60 tonn, blir biorester.

– Av biogassen blir det produsert 407.000 kWh. Drift av anlegg koster 170.000 kWh, noe som i enden gir en netto energibesparelse på 237.000 kWh, forteller Henriksen.

Denne energien brukes til å varme opp vannet til fisken i settefiskanlegget som produserer 12,2 millioner smolt i året.

Vil bruke biorestene
Henriksen forteller at tørking av biorester er per dags dato den største utfordringen, på grunn av høy utvikling av ammoniakk.

Cermaq har et ønske om at biorestene også skal kunne komme til nytte.

– Vi håper at dette etter hvert kan bli brukt som gjødsel, sier Henriksen.