Dette er Økokrims tips til eksportører for å unngå svindel

Nyheter
1328

– Søk på nettet alene vil i mange tilfeller ikke være tilstrekkelig da svindel ofte er svært sofistikert, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Anna Haugmoen Mo.

Mandag rapporterte iLaks om at Villa Seafood og Torsvågbruket ble misbrukt i et forsøk på å svindle britiske UK Seafood. Økokrim forteller til iLaks at denne typen svindel er et økende problem.

– Svindlere som utgir seg for å representere et selskap de ikke er ansatt i er en kjent fremgangsmåte. I mange tilfeller dreier det seg om noen som utgir seg for å ha en ledende stilling i selskapet, derav navnet «direktørbedrageri» som oftes brukes om denne formen for bedragerier, sier Haugmoen Mo til iLaks.

Hun forteller at Økokrim ser alvorlig på denne typen svindel som har dukket opp de siste årene, og som også rammet flere norske eksportører.

– Økokrim hadde i sin trusselvurdering for 2018 rettet oppmerksomheten mot nettopp denne typen bedragerier. Vi har også gått ut med en advarsel på våre nettsider. I tillegg veileder vi selskaper og personer som tar kontakt med oss. Vi registrerer også tips vi får, slik at det er mulig å identifisere eventuelle gjengangere, sier Haugmoen Mo.

«Ingen vet» hvor omfattende denne typen svindel er
Økokrim opplyser at det foreligger ingen nasjonal statistikk som kun omhandler denne formen for bedragerier eller bedrageriforsøk. I en undersøkelse fra 2017 svarte imidlertid 13 prosent av lederne i offentlig sektor at deres virksomhet har blitt utsatt for denne typen bedragerier.

Trude Bessesen. FOTO: Norges Sjømatråd

Norges Sjømatråd har heller ingen oversikt over hvor omfattende «direktørbedrageri» er mot norske eksportører.

– På generell basis forekommer det dessverre at norske bedrifter og også sjømatbedrifter blir utsatt for svindelforsøk. Vi har ingen oversikt over hvor omfattende dette er, men vi oppfordrer alltid om å melde dette til det lokale politidistriktet dersom det forekommer, sier Trude Bessesen, teamleder for kommunikasjon og samfunn i Norges Sjømatråd.

Hun henviser til og sier at Økokrim gir gode råd om hvordan man kan unngå å komme opp i en situasjon med svindlere.

Gjør grundige undersøkelser
Økokrims råd dersom du er i tvil: Ikke vær i tvil.

– Mistenker man at den man blir kontaktet av er en svindler, er det viktig å gjøre grundige undersøkelser om vedkommende er den han/hun utgir seg for å være. Er man i tvil kan det være nyttig å ta kontakt med andre i virksomheten som man vet arbeider der. Søk på nettet alene vil i mange tilfeller ikke være tilstrekkelig, da slik svindel ofte er svært sofistikert, med profesjonelle nettsider med mer, sier Haugmoen Mo.

Er man i det minste i tvil bør man ikke overføre pengebeløp.

– Har man først betalt, vil pengene i mange tilfeller ende opp i andre land og være vanskelig å få tilbake, sier hun.

Forebygging
Gode interne rutiner er det viktigste forebyggende tiltaket man kan gjøre, forklarer Økokrim.

– De ansatte bør få opplæring i hvordan man skal håndtere situasjoner der man er usikker på identiteten til den man kommuniserer med. Mange av dem som har blitt utsatt for svindel beskriver svindlerne som svært pågående, sier Haugmoen Mo.

Det er også viktig at man er nøye med å sjekke at de opplysningene man mottar stemmer med virkeligheten.

– Virksomhetene bør også jevnlig gjennomgå sine nettsider og vurdere hvor mye informasjon som bør være tilgjengelig der om deres virksomhet og de ansatte. Vi har sett flere eksempler på at svindlere aktivt bruker offentlig tilgjengelig informasjon når de forsøker å forlede noen til å tro at de er ansatt i virksomheten, sier Haugmoen Mo.

Hvis uhellet først er ute
Men om man først har blitt lurt, eller tror man er i ferd med å bli det, er det lurt å sette inn tiltak så raskt som mulig.

– Dersom man tror man blir forsøkt svindlet, bør man ikke foreta noen form for utbetaling, men varsle internt og ta kontakt med sitt lokale politi. Den som har blitt utsatt for svindel bør forsøke å stoppe betalingen dersom det lar seg gjøre og ta kontakt med politiet, sier Haugmoen Mo, og legger til:

– Forbedring av egne rutiner vil kunne bidra til at det ikke skjer igjen.