– Dette er en nokså dyster historie

Nyheter
957

– Den andelen som var dårlig i utgangspunktet er nå enda dårligere, forteller kvalitetsleder ved Norway Royal Salmon, Hanne Morkemo.

Etter femten år med arbeid innen kvalitetsutvikling på laks, ser Hanne Morkemo ved Norway Royal Salmon (NRS), på en dyster historie med lite utvikling.  Selv om utfordringene har endret seg, har de dessverre ikke endret alvorlighetsgraden.

– Det er heller motsatt. Problemene er i større omfang nå enn tidligere, fortalte hun under Produktivitetskonferansen i Kristiansund.

Melanin og fargeproblematikk
Under presentasjonen valgte Morkemo å fokusere på de fem største utfordringene ved kvaliteten for femten år siden.

Melaninflekker var en stor utfordring for oss. Kjennetegnet den gangen var at det var små, flekkvise melaniner som ble funnet, også kalt slagskader. Det har riktignok skjedd en endring her de siste årene, men om det er til det bedre er en annen sak. Nå har vi kommet til et punkt der ryggene er totalt misfarget, samt misfarge gjennom hele fileten. Det er litt uheldig, for å si det slik, sier Morkemo.

Hun trekker også frem kjønnsmodning som tidligere var et problem om høsten, der fargeproblematikk gikk igjen som en konsekvens. Også i dag sliter laksenæringen med fargen:

– Her har det vært en merkbar endring på reklamasjon og de tilbakemeldingene vi har fått fra kundene våre. Tidligere var det som sagt i perioder, særlig om høsten, mens det nå er noe vi sliter med hele året. Det har vært en liten nedgang i totalfarge, men det som er så synd er kundene begynner å bli vant med å få levert en dårligere farge enn det det skal være. Men, vi har fått bedre kontroll på kjønnsmodningen i det store og hele de siste årene, forteller Morkemo.

Brusk og sår
Et annet problem Morkemo trekker frem som var på topp da hun først startet i bransjen, var brusk på fisken.

– Vi er ikke kvitt brusken, det har heller blitt mer av det. Bruskproblemet er ofte knyttet til den økte veksten vi har, i tillegg til at det er teorier vedrørende PD-vaksinen.

Sår på fisken var et stort problem den gang, noe det fortsatt er i dag. Tidligere var sår mest knyttet til vinterperioden, men også dette problemet har blitt en utfordring som oppstår sommer som vår, høst som vinter:

– Dette har helt klart sammenheng med hvordan fisken håndteres i dag kontra tidligere. Tidligere ble fisken håndtert 1-2 ganger i løpet av et utsett, mens den nå i de verste tilfellene blir behandlet godt over tjue ganger i sammenheng med for eksempel lusebehandling og lignende. Når vi håndterer fisken så mye blir det ikke mye skjellkvalitet igjen på den. Den tåler dermed mindre og får lettere sår, forteller Morkemo.

– Det skal sies at mesteparten av fisken vår er av god kvalitet. Det er bare en veldig liten del av det vi sender fra oss som er dårlig, men den andelen som var dårlig i utgangspunktet er nå enda dårligere, legger hun til.