Dette er de 20 største oppdrettsselskapene i verden

Nyheter
12785

Marine Harvest har i sin nye industrihåndbok, rangert de største oppdrettsselskapene i Norge og globalt. Tidligere har oppdrettsnæringen i Norge, og til dels Skottland og Chile, vært preget av mange og små bedrifter. I nyere tid har denne strukturen endret seg og er i dag preget av konsolidering.

Konsolidering preger dagens struktur
I følge Marine Harvest er de totalt
 151 ulike selskaper som eier kommersielle konsesjoner for laks og ørret i Norge. Men de peker videre på at deler av disse konsesjonene kontrolleres av andre selskaper. Det totale antall selskaper som står for lakseproduksjonen i Norge er derfor 98 (gjennom seg selv eller datterselskaper).

I Chile er det nær 1350 kommersielle konsesjoner  for matfisk av atlantisk laks, ørret og coho. De 20 største selskapene, representerer om lag 87 prosent av disse.

Artikkelen fortsetter under kakediagrammet.

De 20 største oppdrettsselskapene i verden produserer til sammen 1,5 millioner tonn med laks. Kakediagrammet viser de 20 største og hvor stor andel av kaka de produserer.

De tre største
På toppen troner Marine Harvest med over 420.000 tonn. Deretter kommer Mitsubishi med 139.000 tonn, tett etterfulgt av norsk SalMar med en produksjon på 136.400 tonn.

Bakkafrost og  Bremnes Seashore er utelatt
The Undercurrent News påpeker at Marine Harvests rapporten kun rangerer bedrifter fra Norge, Storbritannia, Chile, Nord-Amerika og Chile. Dette ekskluderer derfor Bakkafrost, som er basert på Færøyene. Ifølge sin årsrapport, produserte Bakkafrost 50.565t tonn atlantisk laks i 2015.

I tillegg påpeker nyhetsstedet at Marine Harvest har utelatt Bremnes Seashore i sin rangering .

– Ifølge Olav Svendsen, konsernsjef i Bremnes Seashore, produserte selskapet 28,000 tonn atlantisk laks i 2015, skriver The Undercurrent News.

Nedenfor rangeres de aller største lakseoppdretterne, basert på Marine Harvest-rapporten, men i tillegg er Bakkafrost og Bremnes Seashore lagt til. De rangeres fra lavest til høyest.

De 20 største oppdrettsselskapene i verden. Verdiene er i 1000 tonn produsert.