– Det startet som et lite barn, nå begynner vi å få store muskler

Nyheter
1230

– Rimfrost har en enorm vekst, hatt kjempesuksess og har stått igjennom sine stormer, forteller hovedeier i Rimfrost, Stig Remøy, under klyngesamlingen Bærekraftig blå skaperkraft ved NMK Ålesund. 

Remøy er tydelig på at den marine og maritime klyngen er en innovasjonskraft. At Rimfrost selv er en del av det, tydeliggjøres av selskapets historie:

– Hele ideen var at det i Antarktis var to måter å produsere på. Den ene var å fryse ned krillen, eller lage fiskemel av den. Det vi gjorde, og som vi syns var interessant, var å gå inn som minoritetsaksjonærer i en ny teknologi som da aldri hadde blitt brukt på havet tidligere, forteller Remøy under samlingen i Ålesund.

Krill ble en storsatsing for Rimfrost. Den virvelløse, rekelignende skapningen er mye brukt i laksefòr – men satsingen på krill til mennesker var ny.

Lite biomasse med store verdier – bærekraftig og nyskapende 
Rimfrost skulle gå en helt ny vei i forretningshistorien, med bærekraft i hovedfoksu. I stedet for at krillen skulle bli brukt til fiskemel og ikke stort annet, lå Rimfrosts fokus på at alt som ble produsert ombord, skulle være godkjent til humant bruk. En langt større del av krillen enn det som tidligere ble brukt til fiskemel, skulle utnyttes – og det til folket.

– Alt skulle bli brukt til humant konsum. Dermed fikk det også en helt annen verdiskapning enn produkter ment som fiskemat, forteller Remøy.

Når det kommer inn 60.000 tonn krill, skal det gå 20.000 tonn i andre enden. Alt dette skal være godkjent for humant bruk.

– Det er en stor forskjell på det, og det å få åtte til ni tusen tonn fiskemat, sier Remøy.

Hydrolysat blir fremtiden
I året 2011 var det blitt brukt nærmere én milliard kroner på forskning, teknologi, prøving og feiling på dette prosjektet som skulle gi en bærekraftig fremtid for krillfisket. I 2010-2010, startet Rimfrost også å få de første produktene sine.

– Rimfrost har mer enn 50 prosent utbytte, og vi bruker betydelig mindre energi på å ta opp et lite volum. Jeg er sikker på at hydrolysat blir fremtiden for veldig mye, også på land. I tillegg kan vi bruke reststoffene til å skape merverdier i råstoff, som ikke nødvendigvis trenger å bare være fiskemel, sier Remøy.

BioMar er storkunde av Rimfrosts konkurrent, Aker Biomarine.

Stort potensiale i oppdrettsbransjen
Norge har et fem ganger så stort areal i havet, som på landjorden.

– Se for dere at det i dag bare er to til tre prosent av det vi har på matbordet, kommer fra havet. Det er klart at det er «den blå åker» vi skal høste mer enn villfanget fisk. Det er store potensialer i det arealet der ute, her ligger mye av det i oppdrettsbransjen, sier Remøy.

– Rimfrost startet som et lite barn i Sunnmørsklyngen. Nå begynner vi å få veldig store og sterke muskler, og er på vei fremover, avslutter han.