– Det føregår vesentleg innovasjon knytt til fiskeslam og fôr

Nyheter
1874

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) svarar SV-politikar Lars Haltbrekken som etterlyser betre utnytting av fiskeslam.

Det var fredag førre veke at Haltbrekken stilte eit skriftleg spørsmål til Nesvik i Stortinget, om kva fiskeriministeren vil gjera for å sørgje for ei betre utnytting av fosforet frå oppdrettsnæringa.

«Forskning viser at det skjer et stort tap av fosfor fra oppdrettsnæringen. Fosforet tapes i form av slam og tapt fôr. Fosfor er en begrenset ikke-fornybar ressurs», skreiv Haltbrekken. Han er valt inn på Stortinget som representant frå Sør-Trøndelag og er medlem i Energi- og miljøkomiteen.

Lars Haltbrekken (SV). Foto: Marius Nyheim Kristoffersen.

Gjødsel til Vietnam
Torsdag ettermiddag kom svaret frå Nesvik.

«Jeg er enig i at fiskeslam utgjør et gjødselpotensiale. Forskning pågår, teknologien er der, og er tatt i bruk for slik utnyttelse. (…) Slik eksport har allerede funnet sted. Det er eksportert 308 tonn gjødsel til Vietnam fra slam fra settefiskanlegg. Flere aktører er med i dette prosjektet som nytter slam både fra oppdrett og fra kloakkrenseanlegg i Stavanger til å produsere verdifull gjødsel», skriv Nesvik. Les heile svaret her.

Utviklingsløyver
«Min vurdering er at det foregår vesentlig innovasjon knyttet til fiskeslam og fôr som peker i riktig retning også når det gjelder utnyttelse av fosfor. I tiden som kommer handler det derfor om å gjøre mer av det vi allerede gjør, i samarbeid med næringen», skriv han vidare.

«Oppdrett i sjø foregår i åpne merder. Det utvikles nye merdkonstruksjoner, også anlegg der slam kan samles opp. Det er tildelt såkalte utviklingstillatelser til slike merdkonstruksjoner», står det i svaret til Nesvik.

Utfordrande
Då Haltbrekken stilte spørsmålet til Nesvik, fekk han støtte av Goran Radanovic i Grønn Gjødsel på Rakkestad. Dei har allereie teke i bruk oppdrettsslam til produksjon av kunstgjødsel, men no etterlyser Radanovic insentiv frå statleg hald. Han peikte på to hovudutfordringar ved å ta i bruk slam frå oppdrettsnæringa:

Goran Radanovic i Grønn Gjødsel. FOTO: Grønn Gjødsel.

– Frakt er éi utfordring, difor må slammet tørkast for at me kan bruke det. Me ligg i sør, så er langt unna oppdrettarane. I tillegg er det ganske strikte reglar frå Mattilsynet. Slam frå oppdrettsanlegg er reint – med salmonella vert det ikkje fisk – men Mattilsynet ser på det som om det er husdyrgjødsel frå kuer, griser eller høns, sa Radanovic.

– Me får ikkje bruke fiskeslammet i økologisk gjødselproduksjon. Det forstår eg ikkje, sa han.