– Det er paradoksalt lite fokus på miljø og flyfrakt av sjømat

Nyheter
1219

iLaks har allerede skrevet om at økt etterspørsel etter norsk sjømat vil legge press på flyfraktkapasiteten og logistikken for øvrig. Kapasiteten er den ene utfordrende side av saken, den andre er miljøperspektivet.

Snakkes ikke høyt om miljø
– Det er et paradoks at det snakkes så lite om miljø knyttet til flyfrakt av sjømat. Når det kommer til veitransport, er dette et stort tema, men det samme miljøperspektivet fra både eksportører og sjømatprodusenter er ikke til stede. Her handler det om å produsere fisken, og å få den raskest mulig ut på markedet. Jeg tror vi på et tidspunkt vil få et skifte, hvor det vil bli satt mer fokus på dette, mener Eriksmoen.

Han mener at de som transportselskap, sammen med flyselskapene og samfunnet for øvrig, er de som må sette dette på dagsorden.

– Dette vil komme, enten man vil eller ikke, understreker Eriksmoen.

I et slikt perspektiv vil det derfor være viktig å se på alternative løsninger for å få frem fisken.

Det handler om bærekraft
– Kjøl under transporten er omstridt tema. Enkelte flyselskaper og vi, har industrialisert hvordan vi forholder oss til kjølekjeden. Men det er andre selskaper som har et mer tilfeldig forhold til hvordan det fungerer, opplyser Eriksmoen.

Schenker har bygget ny kjølehall i London, nettopp fordi det er dokumentert at halvparten av laksen som går ut derfra ikke står på kjøl.

– Dette er en kjempeutfordring. Det hjelper lite om vi holder alt på kjøl, dersom den lenger ute i kjeden ikke gjør det. Å ha fokus på dette vil være viktig for å sikre transport, samt kvaliteten på varene når det kommer til mottaker, sier Eriksmoen.

Han mener at dette er en av flere faktorer som vil bidra til å bedre, og effektivisere alternativene for frakt.

– Når det kommer fokuset på miljø og flyfrakt, er det på alle plan et bærekraftspørsmål som vi må ta innover oss. Vi må være forberedt på å møte denne i tiden som kommer, avslutter Eriksmoen.