– Det er folkene på gulvet som kommer til å lide

Nyheter
0

Flere og flere studenter melder om skepsis rundt fremtiden innenfor havbruksnæringen. 

Bergenseren, Jarle Stigum Frimanslund, forteller til iLaks at han har fulgt de riktige stegene for å oppnå det han ble fortalt var en sikker fremtid. Både politikere og mennesker knyttet til næringen fortalte om en gullkantet fremtid, hvor det ville være stor satsing på å vokse.

Masterstudenten fra Universitetet i Tromsø (UiT), som har med både far og onkel som jobber på leverandørsiden opp mot oppdrettsnæringen, visste allerede som 12-åring at han skulle jobbe innenfor havbruk.

Allerde som 15-åring fikk han sin første jobb for Mowi, hvor han ble i mer enn åtte år, hvor de siste årene inngikk i Tekniske og Almenne fag (TAF).

– Etter å ha lyttet til tidligere konsernsjef i Mowi, Alf Helge Aarskog, hvor han fortalte at de fremtidige jobbene innenfor bransjen nok ikke ville være innen biologi, men innen utvikling og teknologi, så besluttet jeg at det var det jeg ønsket å jobbe med.

– Nå vet jeg ikke om jobbene jeg ønsker vil være der.

Lokalsamfunn
Han er nå sikker på at det er arbeidsplassene på tettsteder langs kysten vil få seg en knekk på grunn av grunnrenteskatten.

– Vi har i dag en tilflytting til steder, også fra utenlandsk arbeidskraft, som bygger opp samfunn. Det er ikke noen andre enn havbruksnæringen som tar regningen på dette. Direkte eller indirekte.

– Leverandørnæringen rundt havbruket er estimert til opp mot 100.000 jobber, hvor mange av disse er knyttet til små steder. Det er snakk om butikker som i dag får større omsetning, det er skoler som bygges og det er lokallag som får støtte. Hva vil skje nå? undrer han.

Frimanslund peker på at det er flere steder langt nord i landet som allerede har gått under på grunn av fraflytting.

– De som i dag overlever på havbruk, vil få mindre i fremtiden. Om jobber bare forsvinner til de større byene også, så vil det svekke de små kommunene drastisk. De færreste ønsker å bo på en liten plass uten noe å gå til.

FoU
Frimanslund sier at han forstår at det er vanskelig å ha en klok debatt rundt grunnrenteskatten når havbruksnæringen står ytterst på en side, mens politikerne står ytterst på andre siden.

– Det virker som at de nærmer seg på et vis. Det har vært mer dialog den siste uken, men jeg savner en tydelighet fra det politiske.

Verst tror han det vil gå utover forskningen og utviklingen (FoU), hvor selskaper som nå putter mye penger og energi inn i disse feltene, garantert vil strupe kranene.

– Oppdrettere kan bare gå tilbake til å drive oppdrett på en tradisjonell måte. Behovet for laksen er der uansett, så de vil få solgt fisken sin.

– Det er ikke intensiver for å drive med noe annet enn dette da selskapene selsvsagt skal sikre utbytter til formuesskatt og til aksjonærene. Dette kommer til å bli prioritert over FoU.

Forsvinner
Nå frykter han at grepene myndighetene har gjort, vil svekke den norske næringen.

– Mesteparten av jobbene som er knyttet til foredling og pakking vil nok forsvinne ut. Vi har ikke nødvendigvis et fortrinn på sikt, siden alt i teorien kan produseres og gjøres utenlands.

– Og om det skjer, så vil Norge, som ledende nasjon, være svekket for alltid, sier han trist.

Han er klar og tydelig på hvem det kommer til å ramme hardest.

– Slik regjeringen sier det, så er det de store som vil bli belastet. Men slik jeg ser det, så er det er folkene på gulvet som kommer til lide. Regjeringen snakker om vekst, men i dag kan det ikke tilrettelegges for vekst.

– Hovedpoenget er vel egentlig, ønsker vi at jobbene skal bli i Norge, eller ønsker vi at de skal forsvinne utenlands? spør han avslutningsvis.