– Det er 33 prosent sjanse for at laksen du spiser har vært gjennom et av våre anlegg

Nyheter
1179

Billund Aquaculture har vært gjennom en ekstrem vekstreise de siste ti årene. Reisen er skapt av den økende etterspørselen etter fasiliteter som kan betjene de forskjellige fasene av laksevekst.

En mann står ved sin parkerte bil i veigrøften og speider etter fly. Man skal ikke tro at det skjer mye her, nesten midt på det danske kartet, men bare tre kilometer fra Billund lufthavn. Her ligger også det verdensledende RAS-selskapet Billund Aquaculture.

Det startet med to brødre, den ene var bonde og den andre med teknisk utdanning, sammen trodde de at de da lett kunne etablere et fiskeanlegg for å avle ål. Som en sidegeskjeft opprettet de Billund Aquaculture, for å lære andre på samme måte å bruke teknologien de hadde brukt i ålanlegget. Uvitende om at det var beinet som ble bærebjelken i selskapets fremtidige liv.

– Det er 33 prosent sjanse for at laksen du spiser, uansett hvor du er på kloden, har vært gjennom et av våre anlegg, sier Christian Sørensen, styreleder og den ene grunnleggeren av selskapet.

Billund Aquacultures lagerbygning. Foto: Katrina Poulsen

Mange ål og senere også laks har svømt gjennom Christian Sørensens utviklede RAS-teknologi, som ifølge dem er verdensledende. I dag har de over 500 RAS-anlegg for både laks, ørret, ål og yellowtail, og med en eksplosiv interesse for rene landbaserte lakseanlegg ser de et enormt potensiale i fremtiden.

– Nå har jeg sittet her og sett RAS-anlegg i tretti år. Da vi bygde det første anlegget der, kunne det kreve 300 kilo fór om dagen, og vi var veldig stolte. Men i dag er den største fôrkapasiteten per dag en enhet som kan ta ni tonn fôr, sier Christian Sørensen.

Fellesskap
I Billund Aquacultures hovedkvarter er det en åpen foajé ved inngangen til alle kontorer i to etasjer. I foajeen strømmer lys ned fra de øvre vinduene, og en trapp fører opp til en åpen kantine. I det åpne landskapet kan du som ansatt ikke unngå å møte kolleger til tross for forskjellige avdelinger. Kontorene er omgjort til såkalte klynger hvor forskjellige fagfelt kan samarbeide. Fra mindre kontorlandskap har disse mindre arbeidsområdene skapt større enhet og bedre kvalitet på arbeidet.

Åpen entre hos Billund Aquaculture. Foto: Katrina Poulsen

– Dette selskapet er grunnlagt her i Billund, og selv om vi jobber internasjonalt, er det viktige verdier vi er grunnlagt på. Det begynner å komme sammen på korsvei, sier Christian Sørensen.

Tavle i et av arbeidsromene hos Billund Aquaculture. Foto: Katrina Poulsen

Selskapet har flere initiativer for at ansatte med lokasjoner i utlandet skal samarbeide, slik at du får følelsen av å jobbe for samme sak.

85-90 prosent oppdrett av laks
I dag har Billund Aquaculture ikke lenger ålanlegget sitt i Danmark, etter at ålen ble en truet dyreart. Hovedkontoret for selskapet er fremdeles i Billund, mens det er etablert kontorer i Norge, Chile, USA og Australia.

Siden 2006, da Chile, Norge og andre land først ble bevisste over fordelene ved tilvekst for smolt, har etterspørselen etter Billund Aquacultures teknologi eksplodert. I dag brukes 85-90 prosent av Billund Aquacultures teknologi til å produsere laks.

Ny ledelse
For å følge med i denne veksten, behøvdes det en ny ledelsesstruktur. Derfor ble Steffen Busk Jespersen ansatt som ny administrerende direktør i august 2019. Dette er første gang iLaks møter ham, og han er opptatt av utviklingen han nå er en del av.

– Jeg er ansatt fordi vi går gjennom en massiv vekstreise og trenger å systematisere og industrialisere. Det er strukturering av veksten slik at vi kan holde den i gang. Vi er lederne i RAS, og vi må fortsette med det, sier Steffen Busk Jespersen, før Christian Sørensen legger til:

– Vi har brukt 30 år på å bli gode på dette. Vi må fortsette å være best, og vi tror vi kan, men vi må også kunne følge med etterspørselen som er.

Steffen Kusk Jensen har vært direktør i Billund Aquaculture siden august 2019. Foto: Katrina Poulsen

Steffen Busk Jespersen kom fra en stilling som administrerende direktør for den svenske virksomheten for emballasje- og isolasjonskonsernet BEWiSynbra.

Konkurransje er motiverende 
Billund Aquacultures største konkurrenter er AKVA group, Aqua Partners og Krüger Kaldnes.

– Det er viktig for bransjen at det er konkurranse fordi det er motiverende. Vi har en ambisjon om å holde vår posisjon som den ypperste. Vi har bygget lengst på alle typer anlegg og har størst kapasitet, mener Steffen Busk Jespersen.

Christian Sørensen, stifter og styreformann, og Steffen Kusk Jensen, direktør, viser et sveiserør.
Foto: Katrina Poulsen

Billund Aquaculture mener deres største utfordring er hvis markedet vokser med mer enn 20 prosent. Da vil de finne det vanskelig å møte etterspørselen.

– Hvis veksten er 60 prosent per år og ikke hva vi forventer, vil det være utfordrende å kunne møte den veksten og være en tilstrekkelig stor aktør til å tilfredsstille kundene.

Etter å ha fått inn Broodstock som majoritetsinvestor i 2017, håper selskapet å holde tritt om markedet skulle vokse raskere. Derfor setter Billund Aquaculture også av 8-10 prosent av omsetningen til innovasjon.