Auksjon av laksevekst i slutten av september

Nyheter
0

Oppdretterne kan fra onsdag 27. juli melde seg på til årets auksjon av nye laksetillatelser, som blir holdt 27. september.

– Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping, og skaper trygge arbeidsplasser i kystsamfunn fra nord til sør. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Ved å tildele vekst med både fastpris og auksjon, har vi et godt system som sikrer inntekter til staten og kommunesektoren, sier fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, i en pressemelding.

Stor oppslutning
Regjeringen har lagt til rette for at oppdrettsnæringen kan vokse med til sammen seks prosent i produksjonsområder der dette er miljømessig forsvarlig. Denne veksten blir tildelt i to omganger. Først ble om lag én sjettedel av den totale veksten tilbudt til fastpris. Det som ikke ble kjøpt til fastpris, vil bli auksjonert ut sammen med de resterende fem sjettedelene av den samlede veksten.

Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 28. juni. Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det var god oppslutning blant oppdrettsselskapene. Til sammen er det mottatt søknader fra 66 selskaper. Søkerne har betalt inn nærmere 1 milliard kroner for over 5.000 tonn økt produksjon. Om lag 90 prosent av kapasiteten som ble tilbudt til fastpris, ble solgt. Prisen per tonn var 200.000 kroner.

– Interessen vi har sett til nå viser en næring med stor fremtidstro og ambisjoner. Med auksjon av nye tillatelser, vil det bli nye muligheter for vekst som legger grunnlag for arbeidsplasser i distriktene, sier fiskeri- og havministeren.

Registrering er åpnet
Registreringen åpner 27. juli. Fristen for å registrere seg til auksjonen er 30. august. Det er kun mulig å registrere seg gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske nettløsning. For å kunne registrere seg må budgiver blant annet stille en bankgaranti. Auksjonsformen som er valgt er i tråd med forslaget Nærings- og fiskeridepartementet hadde på høring tidligere i vår.