Det ble gjort positive funn av ILA i 14 prosent av settefiskanleggene som ble testet

Nyheter
0

ILA-virus HPR0 ble påvist både i resirkuleringsanlegg (RAS) og gjennomstrømningsanlegg. Flertallet av kar med funn av HPR0 brukte tilsetning av sjøvann.

Dette kommer frem i kartleggingen av ILA-virus HPR0 i norske settefiskanlegg i 2020, melder Mattilsynet. Rapporten er utarbeidet ved Veterinærinstituttet. Samme kartlegging ble også gjennomført i 2019, og antall positive prøver har doblet seg på ett år.

Kilde: Veterinærinstituttet

Flere av de HPR0-postive settefiskanleggene i 2019 og 2020 har levert smolt til sjøanlegg med påfølgende utbrudd av ILA, og hvor ILA-viruset HPR-del ved sjøanlegget viste seg å være nært beslektet til HPR0-varianten som ble avdekket ved de respektive settefiskanleggene. Totalt er det 74 anlegg som er testet.

Målet med overvåkingsprogrammet er å kartlegge forekomsten av ILA for laks og ørret i settefiskfasen. I forbindelse med at EUs dyrehelselov trer i kraft i 2021, må Norge utarbeide en egen bekjempelsesplan mot ILA dersom man skal fortsatte å bekjempe ILA med samme restriktive tiltak som i dag. En oversikt over HPR0- situasjon i settefiskanlegg vil dermed bli brukt til å oppdatere tiltak i en ny beredskapsplan mot ILA.