Denne maskinen kan injisere tre vaksiner samtidig

Nyheter
1665

Skala Maskon har videreutviklet sine vaksinemaskiner som gjør at tre vaksiner kan injiseres samtidig. Det betyr at to eller tre vaksineringsoperasjoner kan reduseres til én.

«Skala Maskon har siden lanseringen av vaksineringsmaskinene VX-4 og VX-8 hele tiden arbeidet med å videreutvikle systemet med ulike fremtidsrettede doseringsenheter som også kan tilføre eksisterende maskiner økt fleksibilitet og kapasitet», skriver selskapet i en pressemelding.

Arnfinn Aunsmo. FOTO: Måsøval Fiskeoppdrett.

Enheten for trippel vaksine injisert i buk er tatt i bruk hos Måsøval Fiskeoppdrett på Frøya.

–  Dette innebærer en betydelig effektivisering, samtidig som belastning og svinn på smolten reduseres i forhold til å kjøre to eller tre runder med vaksinering, mener Jon Anders Leikvoll, daglig leder i Skala Maskon.

Erfaringene med den første doseringsenheten som er tatt i bruk hos Måsøval Fiskeoppdrett er så langt gode.

– Vi tok den nye enheten i bruk for litt over en uke siden, og hittil har vi vaksinert ca 1,2 mill smolt uten tekniske problemer av betydning, forteller fiskehelsesjef Arnfinn Aunsmo.

– Det ser også ut som smolten tåler denne vaksineringen fint. Vi har stor tro på at denne nye vaksineløsningen vil gi gevinster både i form av økt effektivitet og mindre belastninger for smolten, legger han til.

En utfordring med å injisere flere vaksiner samtidig, er at den svært ulike viskositeten på vaksinene.

– Mens en vaksine er som vann, kan en annen ha en mer oljeaktig viskositet, dette gjør at de oppfører seg ganske ulikt, forteller Leikvoll.