Den viktige genbanklaksen

Etter min oppfatning lever han opp til det gamle uttrykket «Skit i Norge, leve Toten», skriver Norunn S. Myklebust i sitt tilsvar til Ernst Malmin.

I tre kronikker publisert i iLaks i påska 2018 forsøker Ernst Malmin å så tvil om verdien av å etablere en genbank for å redde laks- og sjøørretbestandene i Hardangerfjorden.

Regjeringen besluttet i 2013 å etablere en genbank for Hardangerfjordbestandene. Vedtaket kom som en kompensasjon for at det ikke skulle innføres begrensninger i oppdrettsproduksjonen for denne regionen. Situasjonen for laks og sjøørret i Hardanger var krevende allerede da, blant annet som følge av stor oppdrettsvirksomhet, og målet med genbanken var å sikre de verdifulle laksestammene inntil de negative påvirkningene ble redusert.

Har forsket på laks i Imsa i mer enn 40 år
Nyere genetiske undersøkelser av laksebestandene bekrefter behovet for en redningsaksjon i Hardanger. Lakselussituasjonen er ikke under kontroll, og området har fått rødt lys i trafikklyssystemet innført av Nærings- og fiskeridepartementet. Statsråd for Klima- og miljødepartementet, Ola Elvestuen, kunngjorde 21. februar i år at Regjeringen har besluttet å etablere en genbank for vill laksefisk fra Hardanger.

Ernst Malmin er i sine tre kronikker ærlig på at han som leder av grunneierforeningen FOLL motarbeider en Hardangerfjordgenbank på Ims fordi han frykter det kan bety spikeren i kista for laksestammen i Imsa. Den ca. 1 km lange Imsa fra sjøen til Liavatnet ble ekspropriert av Stortinget i 1973 for å fremme forskningen på vill laksefisk i Norge. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har en forskningsstasjon med fiskefelle i vassdraget, og har forsket på laksen i Imsa i mer enn 40 år. Imsalaksen følger samme utvikling som de fleste andre laksebestander i Sør-Norge, og sameksisterer godt med forskningen der. En eventuell genbank vil ikke medføre noen merbelastning for laksebestanden. Laksen i Imsa er tilpasset de lokale forholdene, og de fleste vandrer opp i elva så sent som i september. Det er etter at ordinær fiskesesong er avsluttet, og laksefiske er da ikke lovlig.

Ikke avklart plassering på ny genbank
Malmin mener altså at det er viktigere å endre bruken av en laksestamme som det knapt kan fiskes på, enn å sikre de mange laksestammene rundt Hardangerfjorden. Etter min oppfatning lever han opp til det gamle uttrykket «Skit i Norge, leve Toten».

Hvor den nye genbanken skal ligge og hvem som skal drifte den er ikke avklart. Når prosjektet kommer på offentlig anbud, vil NINA tilby infrastrukturen ved forskningsstasjonen på Ims og kompetansen vi har på villfisk til det beste for laks- og sjøørretbestandene i Hardangerfjorden. Forskningsstasjonen vil bestå uavhengig av genbankdrift, og NINA vil fortsette det gode samarbeidet med grunneierne langs Imsa. Dette sikrer både verdensledende forskning og en levedyktig laksebestand i vassdraget.