Chiles president vurderer å begrense oppdrettsveksten

Nyheter
0

President Gabriel Boric uttrykker intensjoner om å begrense veksten av oppdrettslaks i landet.  

Chile produserte 633.500 tonn laksefisk i 2021. Industrien tilfører 5,1 milliarder dollar til landets økonomi og er levebrødet for fire tusen familier.

36 år gamle Boric, som er den yngste presidenten i Chiles historie, vant valget i desember 2021 og tok over makten i mars.

Hans holdninger ovenfor industrien kommer ikke akkurat som en overraskelse, ifølge den argentinske nyhetstjenesten Pescare. Som medlem av den chilenske kongressen før han ble folkevalgt, stilte han spørsmål ved hvorvidt industrien drev bærekraftig miljømessig, og beskrev den som «veldig tankeløs i sine handlinger». Dette er en holdning han fremdeles står ved som president, ifølge avisen.

Boric kommer fra Magallanes regionen, helt sør i Chile, hvor det finnes 133 laksekonsesjoner. Alle disse konsesjonene ble tildelt før opprettelsen av nasjonalreservatet Kawésqar.

Et lovforslag presentert for underhuset av kongressen på slutten av 2021 ville modifisere en eksisterende lov til å ekskludere kultivering av ikke-innfødte arter – som inkluderer atlanterhavslaksen – i vernede områder, blant annet i Magallanes.

– Vi må ta sikte på en utvikling som ikke ødelegger oss, for ødeleggelse av miljøet er ødeleggelse av oss selv, uttalte Boric tirsdag. – Hva jeg er klar på, er at det ikke kan være havbruk i beskyttede områder. Det er så enkelt som å…  håndheve loven.

Boric fremstår tankefull i henhold til følgene av endringene, dersom lovendringene blir vedtatt, vil ha på samfunnene som er avhengige av lakseoppdrett. Han sier at forslaget for å stoppe veksten av industrien bør være en åpen debatt, med tanke på antallet mennesker ansatt i lakseindustien.

– Alle endringer på den eksisterende loven må gjøres med en forståelse for at en nedstenging vil etterlate familier som er avhengige av industrien, i en meget vanskelig situasjon, sier han.