Chilenske oppdrettere har over 50.000 tonn på fryselager

Nyheter
969

SalmonChile anslår at rundt 52.​​000 tonn laks og coho ligger på fryselager i Chile akkurat nå. Ørret kommer i tillegg.

– Det er et fryselager der majoriteten er coho-laks for det japanske markedet. Akkurat nå er det 40.000 tonn coho frosset ned, sier Arturo Clément, administrerende direktør i SalmonChile, til iLaks.

Clément sier at fryselageret er større enn vanlig, og dette skyldes økt slakt sommeren 2019, og at det japanske markedet har vært utfordrende å nå, på grunn av COVID-19.

Fylles opp
En stund har det vært spekulasjoner om større mengder laks fryst inn i Chile. Onsdag brøt Mowis konsernsjef Ivan Vindheim tausheten og informerte om at de chilenske fryselagre fylles opp, og dette utfordrer den chilenske laksenæringen både nå og på lengre sikt.

Til uttalelsen fra Mowi-sjefen, om økt innfrysing, uttaler Arturo Clément:

– Sannsynligvis, ja. Dette stemmer. Fordi noen deler av slaktet har blitt lagret på anleggene. Så i løpet av året vil vi ha mer enn normalt (fisk på fryselager – red. anm.).

Når det gjelder hvor mye atlantisk laks som er på lager for øyeblikket, sier Arturo Clément at han er mer usikker.

På lager
– Jeg tror ikke det vil være en stor mengde. Men i alle fall vil det ikke være 40.000 tonn. Jeg regner med at vi sannsynligvis kan ha 10-12.000 tonn atlantisk laks på lager, sier han.

– Hva er det normale lagernivå av frossen atlantisk laks sammenlignet med nå?

– Det er litt større nå. Men det japanske markedet er i en veldig god posisjon. Så det er et viktig tidspunkt. Vi holder oversikt på en ukentlig basis, så vi tror markedet snart vil være i full bedring. Lageret vil bli fortært i løpet av de kommende månedene. Jeg ser ikke noen problemer med dette, sier Arturo Clément og forklarer:

– Nå opererer vi nesten som normalt. Hovedutfordringen er ikke i våre hender. Det avhenger av hvordan styrkingen av markedet vil være. Vi venter på at normaliteten skal komme. Vi håper på dette de kommende månedene.

Mer ørret
På toppen av fryselageret av coho og atlantisk laks, må en god del ørret fryses ned. I 2019 var slaktevolumet av ørret i Chile 83.900 tonn ørret, ifølge tall fra Kontali Analyse. Det er ikke kjent hvor mye ørret som er fryst ned og lagret.

Akkurat nå er prisen på chilensk laks den laveste på tre år. En av årsakene kan være større laks på grunn av lengre produksjonsperiode i sjøen.

Mange lakseselskaper i Chile hadde logistiske utfordringer de første ukene av april, og ble derfor tvunget til å holde biomassen lengre i merdene. Dette har og vil også påvirke prisen på større laks, ettersom mengden storlaks (6+ kg) er større enn vanlig.

– Vel, vi har sett en nedjustering av prisene de siste ukene. Vi vet ikke hvor lang tid det vil vare. Det amerikanske markedet utfordres fortsatt med at hele Horeca-segmentet er stengt, så vi opererer bare med detaljhandel. En del av etterspørselen som vanligvis går til foodservice flyttes 100 prosent til detaljist. Dette påvirker prisen på større laks, sier Arturo Clément.

Ikke problemer
iLaks har spurte flere store oppdrettere hva deres fryselager for laks (coho og atlantisk laks) og ørret er.

Ingen vil kommentere tallene.

AquaChile, verdens nest største lakseoppdretter, produserer 200.000 tonn fisk i året. En talsperson sier at selskapet ikke kunne dele sin «produksjons-, prosesserings- eller frysekapasitet, fordi det bryter det strenge overholdelsesprogram i fri konkurranse».

Nova Austral svarer ikke på hvor mye selskapet fryser inn, men snarere at «fryselagerkostnader har ikke økt, og vi har ikke problemer i denne forbindelse».