Chilenske myndigheter vurderer å inndra lisensene til «Ronja Pacific» og «Ronja Austral»

Nyheter
1039

Det kan være slutt for brønnbåtene i chilensk farvann, kun fire måneder etter at de ble autorisert for drift.

Brønnbåtene «Ronja Pacific» og «Ronja Austral», som drives av Sølvtrans, kjemper mot den chilenske myndigheten Directemar (organ i marinen), etter at myndighetene mener båtene ikke har overholdt nasjonale forskrifter og jobber i strid med loven. Det melder Aqua.cl.

Directmar søker nå om å inndra lisensene til begge brønnbåtene. Med dette tiltaket vedtatt av en resolusjon datert 26. oktober, følger den chilenske marinen uttalelsen fra republikkens generalkonsulent som beordret kansellering av registreringen til begge fartøyene i registret for større skip.

– Det er stor usikkerhet akkurat nå, sier Sølvtrans Chile-representant og kaptein Patricio Saavedra til mundomaritimo. Mange jobber er for øyeblikket i fare.

Brønnbåtarbeidere fra Sølvtrans i møte om bord på et ikke-navngitt fartøy.

Konkurent leverte klage
Prosessen startet da det chilenske rederiet Naviera Orca sendte en klage til Directemar, med henvisning til brudd på Navigasjonsloven i Chile.

Selv om sanksjonene for disse bruddene etter loven er inndragelse av lisenser, har myndighetene også utstedt bøter.

Naviera Orca Chile – som leverte klagen – er en av de største levende fisketransportørene i Chile.

– Vil fjerne norske rederier fra markedet
I en e-post til iLaks hevder National Federation Trade Unions Merchant and Special Ships of Chile at presset bunner ned til rederne gruppert i ARMASUR, som forsøker å fjerne norskeide rederier fra markedet i Chile.

I en annen e-post skriver fagforeningsrepresentanter i Chile at denne situasjonen skyldes mangelen på klare regler fra direktørens side når det kommer til klassifiseringen av de nevnte skipene.

– Disse hullene i regelverket har selskapet Naviera Orca benyttet seg av sammen med ARMASUR som i flere år har forsøkt å få Sølvtrans ut av Chile, skriver de.

iLaks har kontaktet Sølvtrans flere ganger, men har foreløpig ikke fått svar.