Carnegie tror på økt beskatning for oppdrettsnæringen i statsbudsjettet

Nyheter
0

Carnegie fraråder kjøp av lakseoppdrettsaksjer før statsbudsjettet presenteres. 

Dette kommer frem i et notat fra sjømatsanalytiker i Carnegie, Philip Scrase.

«Den 16. september varslet den norske regjeringen at den planlagte auksjonen av nye lakseoppdrettskonsesjoner blir utsatt fra 27. september til 12. oktober, uten å spesifisere noen grunn for endringen av dato. Utsettelsen betyr at auksjonen nå vil skje etter at statsbudsjettet for 2023 presenteres 6. oktober,» heter det i notatet som ble distribuert til Carnegie sine kunder fredag.

I forrige uke skrev statsministeren en kommentar i DN angående det kommende budsjettet at;

«Folk og bransjer som har mest og tjener mest, må bidra mer».

Scrase skriver at en eventuell økt beskatning av lakseoppdrettsnæringen er nødt til å offentliggjøres før en auksjon finner sted. Han mener at dette må være den eneste grunnen til at auksjonen er utsatt.

«Vi har ikke funnet noen andre gode grunner for at regjeringen utsetter auksjonen på så kort varsel, annet enn potensielt behov for å offentliggjøre ny og relevant informasjon. Dermed ser vi det som ganske sannsynlig at en økt beskatning vil komme inn i budsjettet, og vil være forsiktig med handel av de norske lakseoppdrettsaksjene frem mot 6. oktober,» heter det videre i notatet fra Scrase.

«Økt beskatning kan komme i form av en ny grunnrente-skatt eller en økning av eksisterende 0,40 kr/kg produksjonsavgift for laks og ørret. Denne avgiften ble innført i 2021 etter at forslaget om en grunnrente-skatt ble avslått. Selv om det er høyst usikkert, vil vi se det som lettere for regjeringen å øke produksjonsavgiften, fremfor å innføre en ny beskatning uten en høring. I våre estimater har vi lagt til grunn en 5 prosent årlig økning i produksjonsavgiften for norsk oppdrettsvirksomhet i overskuelig fremtid, men det er en risiko for at en eventuell økning for 2023 vil bli høyere.»

«Selv om det er negativt for alle norske aktører, vil en eventuell økning av produksjonsavgiften forholdsmessig påvirke selskaper med høyest kostnad og svakeste marginer, som  for eksempel LSG og GSF. Disse selskapene, ved siden av SALM, har mesteparten av volumet sitt i Norge, og øker dermed den potensielle påvirkningen per kg-basis, mens Mowi har litt under 60 prosent av volumene sine i Norge, noe som gir en viss beskyttelse. Som en følge av dette, inkluderer våre 2023-estimater for MOWI norske oppdrettsavgifter  på EUR 12,0m, tilsvarende NOK 0,24 per aksje. BAKKA som kun er aktører på Færøyene og Skottland, og vil ikke bli berørt på samme måte.»