Bytter jobb etter 30 år som daglig leder hos Salten N950 på Sørarnøy

Nyheter
0

Etter 30 år ved roret gir Johan Edvard Andreassen seg som daglig leder på Salten N950.

Andreassen går over i en ny rolle i selskapet, og bistår i jakten etter en etterfølger.

– Dette har vært en reise for meg. Jeg har fått være med på å skapt en arbeidsplass, som har sikret tilflytting til øya og, som har vært hjemmet for mange gjennom årenes løp, sier Andreassen i en pressemelding.

I nesten 30 år har Johan Edvard Andreassen (60) vært daglig leder på lakseslakteriet på Sørarnøy. Andreassen åpnet dørene til lakseslakteriet for første gang i 1993, og har siden den tid vært med på å lede utviklingen både på tettstedet, og anlegget frem til i dag. Nå går veien videre for Andreassen, som får en ny rolle i bedriften. Selskapet lyser nå ut stillingen som daglig leder, og Andreassen er selv med på å finne sin etterfølger.

Datamaskiner i styrehuset på fabrikken.
Styrhuset på Salten N950. Foto: Salten Aqua

– Beslutningen føles riktig, og har vært i bakhodet en stund. I fjor åpnet vi nye Salten N950 på Sørarnøy, og tidspunktet for å gi stafettpinnen videre er perfekt. Likevel kommer jeg til å fortsette i stillingen til riktig person er på plass, forteller Andreassen.

Hjørnesteinsbedrift
Bedriften med om lag 40 ansatte kunne i fjor markere åpningen av nye Salten N950 på Sørarnøy. Utbyggingen hadde en investeringskostnad på rundt 400 millioner kroner. Siden oppstarten i 1993 har utviklingen vært avgjørende for tettstedet, som har gått fra litt over 200 innbyggere på slutten av 90-tallet, til nærmere 300 innbyggere ved utgangen av 2021.

– Dette har vært en reise for meg. Jeg har fått være med på å skape en arbeidsplass som har sikret tilfytting til øya og som har vært hjemmet for mange gjennom årenes løp. Fra øya vår har det gått flere millioner måltider ut til hele verden, og dette er noe vi skal være stolt av, sier Johan Edvard Andreassen.

Jarle Solemdal er styreleder i Salten N950 og administrerende direktør i morselskapet Salten Aqua. Solemdal vektlegger viktigheten av den jobben som er gjort av Andreassen.

Utsiden på fabrikken
Forside Salten N950 fra havet ved fergeleiet på Sørarnøy. Foto: Salten Aqua

– Vi ønsker å takke Johan Edvard for lang og tro tjeneste. I tillegg til å lede produksjonen på lakseslakteriet, har han gjort en formidabel jobb med å skape gode forhold for de som har flyttet til hit. Innsatsen har hatt store ringvirkninger både lokalt og for hele verdikjeden vår, sier Solemdal.

Ny rolle
Selv om det nye lakseslakteriet står ferdig, har selskapet flere pågående utviklingsprosjekter. For Johan Edvard Andreassen vil ansettelsen av en ny daglig leder frigjøre tid til å kunne videreutvikle andre deler av virksomheten.

– Det er litt spesielt i dag å kun ha èn arbeidsplass på cv’en, men det kommer ikke til å endre seg nå heller. Vi har mange prosjekter som krever tid og innsikt, og for meg har alltid hovedfokuset vært på videreutvikling, sier Andreassen.

Johan Edvard Andreassen, tidl. fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og Jarle Solemdal
F.v. Johan Edvard Andreassen, tidl. fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og Jarle Solemdal. Foto Salten Aqua

Selskapet har nå laget en plan for veien videre, og har begynt å lete etter nye kandidater til jobben.

– Dette er en attraktiv stilling i ei næring med en unik utvikling. Arbeidsstedet er på Sørarnøy, men for rett kandidat er det mulighet for pendling mellom Bodø og Sørarnøy. Vi forventer stor interesse, avslutter Solemdal.