Blue Ocean Technology inngår avtale med Gigante Salmon

Nyheter
0

Blue Ocean Technology melder i dag at de har inngått en avtale med Gigante Salmon om levering av et containerisert slambehandlingsanlegg.

Leveransen blir til Gigante Salmon sitt heleide datterselskap, Gigante Salmon Radøy, og kontrakten skal i første omgang dreie seg om avvanning med Blue Ocean Technology sin kjerneteknologi. Selskapet har også opsjon på Blue Dryer tørke, basert på lavenergiløsning med absorbsjonsteknologi og varmegjenvinning.

– Dette blir et stort og viktig anlegg innen landbasert matfiskproduksjon, med full
kontroll på alle utslipp og hele verdikjeden. Det er med stor begeistring vi signert
denne kontrakten, sier CEO i Blue Ocean Technology, Hans Runshaug.

Det opplyses også at anlegget vil ha høy miljøprofil med fokus på energieffektive løsninger – og gode nedstrømsløsninger.

– Denne løsningen fra Blue Ocean Technology passer godt inn i vårt konsept. Vi setter
energiøkonomi høyt, og en energieffektiv løsning for slambehandling går rett inn i vår
strategi, sier CEO i Gigante Salmon,Helge E. W. Albertsen.

Gigante Salmon Rødøy opplyser i  pressemeldingen at de har tillatelse til å produsere 13.731 MTB på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune på Helgeland. Byggingen startet høsten 2021, og produksjonsstart er planlagt andre halvår 2023.