Blir togfrakt til Kina konkurransedyktig nok?

Nyheter
723

Uansett transportform er det viktig at det er mest mulig effektivt med lite forsinkelser, mener Aina Valland, direktør for samfunnskontakt ved Sjømat Norge.

Lovendringer i Russland åpner for transport av laks, og andre varer, fra Norge til Kina.

– Laks er en klimavinner, men vi erkjenner at transport og flyfrakt ut i fjerne markeder øker det totale Co2-avtrykket. Sjømat Norge har ikke gått inn for å vurdere togløsning til Kina, men det kan bli en løsning dersom det er et konkurransedyktig alternativ. Med andre ord, dersom stikkordene regularitet, punktlighet, stabil temperatur for lasten og prisen er riktig, sier Aina Valland til iLaks.

Befrakteren Schenker har ikke fraktet laks med tog til Kina, men er ikke avvisende til ideen.

– Vi er imidlertid interessert i å se mer nøye på løsningen. Vi kan gjerne utfordre næringen til å komme med en forespørsel for å sjekke mulighetene, for de er der. Togfrakt vil imidlertid ikke bli en reell konkurrent med flyfrakt, men derimot til sjøfrakt. På sikt, med supercooling, miljøfokus med videre, kan det bli veldig aktuelt å jobbe med togfrakt sammen med næringen, forteller seniordirektør og sjef for flyfrakt i Schenker, Morten Würgler.

Konkurransedyktig? 
Om frakt av laks med tog er konkurransedyktig nok til at eksportfirma ønsker å teste ut løsningen for fryst fisk er imidlertid fortsatt et godt spørsmål.

– Toget fra Moskva til Beijing tar seks dager uten stopp. Det går tirsdag kveld fra Moskva og ankommer Kina mandag ettermiddag, sier kontaktperson for KinaReiser, Mette Iversen Meldgaard, til iLaks.

Bedre for miljøet
Valland forteller at laksenæringen i Norge tar klimaet på alvor og har som mål å redusere næringens klimautslipp under transport både til markedene og i produksjonsfasen.

– Det jobbes mye med å utvikle teknologi som gjør at holdbarheten på fersk fisk holder seg lengre, samt forbedring av fryseteknologi. Dette gjør at vi kan benytte oss av både tog og båttransport, som igjen betyr at det i fremtiden vil bli sendt ut mer norsk laks med alternative transportmidler til de fjerne markedene, forteller Valland.

Positive til løsningen
iLaks har ikke lykkes med å få en kommentar fra eksportfirma som selv har umiddelbare planer om å frakte laks med tog til Kina med det første.

– Når det gjelder tog til Kina, så er ikke det noe vi har satt oss tilstrekkelig inn i til å gjøre en kvalifisert vurdering av per nå. Generelt er SalMar er positive til alle alternative løsninger som kan være et reelt og godt alternativ med hensyn til både klima og miljø, uttaler nylig avgått konsernsjef i SalMar, Olav-Andreas Ervik, til iLaks.