Bjørøya tildelt forskningstillatelser på bruk av ferskvann mot lakselus

Nyheter
2490

Bjørøya har fått tilsagn fra Fiskeridirektoratet om bruk av forskningstillatelser for å forske på hvordan ferskvann, sammen med skjørt, kan virke forebyggende mot lakselus.

Universitetet i Bergen (SLRC), NTNU kybernetikk, Nord Universitet, Veterinærinstituttet, NIVA, Akvafresh og INAQ utgjør gruppen som skal gjennomføre forskningen i prosjektet FRESHNET.

– Unik mulighet
«Det er kjent at oppdrett av laks i fjorder med ferskvannsavrenning, har mindre utfordringer med lus fordi lakseluslarver unngår ferskvann. Samtidig finnes det kunnskap om hvordan ulike stadier av lakselus påvirkes av sjøvann med redusert salinitet. Er det mulig å utnytte denne kunnskapen til å utvikle et forebyggende tiltak mot lus i oppdrettsmerder?» skriver Bjørøya i en pressemelding.

– Vi trenger flere gode forebyggende metoder mot lakselus for å redusere bruken av behandlinger, forteller daglig leder Per Anton Løfsnes fra Bjørøya.

– Bruk av forskningstillatelser gir oss en unik mulighet til å gjennomføre forskning som kommer alle i næringen til gode.

Endre ferskvannstoleranse
I prosjektet FRESHNET så vil det være fokus på hvordan kontinuerlig produksjon av ferskvann og dosering i merd, har effekt på både laks, lakselus og miljø. Det vil også gjennomføres forskning for å finne ut om lakselus kan endre sin toleranse til ferskvann.

– Vi vil forske på om kombinasjonen brakkvannslokk og skjermende skjørt, gir en reduksjon i luseutvikling på lokaliteten. Skjørt alene gir ikke en optimal effekt, så teorien er at andelen lus som slår seg på fisk innenfor skjørtet får tøffe vilkår når laksen går opp i de øverste lagene i merda, sier prosjektleder Randi Grøntvedt ved INAQ.