Biomega-resultat ned 97 prosent

Nyheter
904

Fall i inntekter for Sotra-selskapet.

Biomega, som produserer lakseolje, laksemel og lakseprotein, endte med eit driftsresultat på 951.000 kroner i 2107. Det er 97 prosent ned frå 33,7 millionar koner i 2016.

Med lågare kostnadar i 2017, var resultatfallet likevel betydeleg, grunna eit fall i omsetnaden på 28,8 prosent.

Selskapet fekk ein driftsmarign på 0,7 prosent.

iLaks har ikkje lukkast å få ein kommentar frå dagleg leiar Jørgen Horntvedt.

I 2017 vart Biomega og Alkymar kjøp opp av av amerikanske AMERRA Capital Management, som slo dei to selskapa saman til ett.