Biofish: – Det er klart det er belastende å gjøre alle grønne tiltak, så får man ikke hjelp

Nyheter
0

Smoltaktøren Biofish fra Tørvikbygd i Hardanger mener at myndighetene må nøste opp i hvordan de fordeler strømstøtten. 

Selskapet gikk tidlig inn på en avtale om å bygge solceller på RAS-anlegget sitt, men fremdeles tar strømmen en stor bit av overskuddet.

Styreleder i Biofish, Tor Haldorsen, sier at det er merkelig at myndighetene ennå ikke klarer å differensiere mellom hvilke forbruk de forskjellige industriene har.

– Det at strømkostnadene har gått kraftig opp, er noe alle kjenner på. Men det må jo være forskjell på de industriene som krever mer strøm, og som gjør grønne tiltak og som følger med på fremtiden. Vi har rettet oss etter tiden vi lever i, sier han til iLaks.

– Det har jo vært klare signaler på at vi skulle på land, så da trenger man energikrevende maskiner for å drive, det sier seg selv.

Da iLaks var på besøk hos Biofish i sommer, sa daglig leder, Ole Fredrik Skulstad, at selskapet hadde planer om å bli helt energi-uavhengige i fremtiden. 

Feilsitert
I forrige uke inviterte Bergen Næringsråd inn til et «ad-hoc krisemøte på kort varsel», hvor politikere og næringsliv kunne diskutere strømkrisen.

Tor Haldorsen. Foto: Sindre Nordeide

– Strømkostnaden kveler budsjettet vårt. Vi sliter med å få endene til å møtes. Budskapet vårt er: Ikke skjær bransjene over ett, men tenk nyansert med en strømstøtteordning, ble Tor Haldorsen sitert i BA.

Haldorsen kjenner seg ikke igjen i uttalelsen fra BA.

– Det stemmer ikke at strømprisene har spist opp overskuddet vårt, men det er klart at man har en kalkyle for hva som er forventet i energikostnader når vi setter opp et budsjett, sier han.

– Strømmen har på ingen måte kvelt budsjettet heller, men et bra innhugg må jeg jo si at det har tatt.

Les også: – Strømprisene har spist opp overskuddet

Grønne tiltak
Haldorsen sier at selskapet tidlig var ute med å følge opp hva myndighetene mente var veien å gå for en grønn fremtid.

– Vi gjør alle tiltak som er mulige å gjøre. Men for RAS-teknologi i seg selv, så er dette en mye mer energikrevende måte å drive smoltproduksjon enn for de som har for eksempel har gjennomstrømningsanlegg.

– Det er klart belastende å gjøre alle grønne tiltak, så får man ikke hjelp, sier han oppgitt.

Han forteller at de nå skal bygge ut solceller på en større andel av flatene på taket.

Fjordkraft
– Vi skal få solceller levert fra Fjordkraft på resten også, noe vi vet vil hjelpe. Men det bærer ikke hele den økte kostnaden.

Han sier at det er en avtale de tidligere har gjort, hvor det er Fjordkraft selv som tar kostnaden på installasjonen og utstyret.

– Det er en leasingavtale vi har, hvor de eier utstyret. Det har redusert strømkostnadene våre, det har det. Det gir et meget godt bidrag på gode dager.

– Poenget er vel til syvende og sist at vi har gjort alle de grønne tiltakene, så vi forventer at vi blir hørt, avslutter han.

Solcellene på taket til Biofish. Foto Max Oconner