Billund Aquaculture: – Vi har et mer konservativt syn på hastigheten til et kommende landbasert oppdrettsmarked

Nyheter
639

Ifølge Billund Aquaculture overvurderer noen aktører hvor raskt utviklingen av landbaserte anlegg vil gå. Selskapet tror at det vil ta mye lengre tid før den eksplosive veksten virkelig treffer så hardt som flere andre tror.

– Vi tror ikke at det vil produseres 7-800.000 tonn laks i løpet av de neste 5-8 årene, slik noen anslår. Vi kan ikke se at det går så raskt. Vi tror veksten vil være høy, men ikke i det hele tatt på dette nivået. Vi har et mer konservativt syn på hastigheten i et kommende landbasert oppdrettsmarked, sier Steffen Busk Jespersen, administrerende direktør i Billund Aquaculture, til iLaks.

Billund Aquaculture anslår i stedet at industrien vil vokse med 150.000 tonn laks i løpet av de neste 5-8 årene. Årsaken til at selskapet anser noen i bransjen som overoptimistiske, er at de mener at hver prosess tar ganske mye tid.

– Det tar to til tre år for miljøgodkjenninger. Det er også en etableringsfase på noen år – og en produksjonsstart. Så ganske realistisk, hvis du ser på tonn i produksjon, er det ikke mulig å nå så mange tonn i den tidsperioden, sier Steffen Busk Jespersen i et intervju på hovedkontoret i Billund i Danmark.

Med aktørene på markedet nå har selskapet vanskelig for å se det voksende markedet utvikle seg så raskt.

– Noen estimerer 700.000-800.000-900.000 tonn. Vi synes de er veldig optimistiske. En slik vekst ville selvfølgelig være stor. Vi ser også at flere av kundene våre er redde for at det vil kannibalisere det eksisterende markedet. Billund Aquaculture ser det for øyeblikket utelukkende som et supplement, sier Christian Sørensen, grunnlegger og styreleder for Billund Aquaculture.

Ifølge selskapet avhenger det av kundene hvor rask utvidelsen vil gå. Hvis kunden ikke har erfaring med landbasert fiskeoppdrett, er det langt mer utfordrende å lære dem hvordan de skal bruke teknologien.

Selskapet er imidlertid ikke i tvil om at RAS-markedet vil endres helt når flere velger å etablere landbaserte anlegg.

– Vi har flere produsenter som ser på påvekst (av matfisk på land – red. anm.). Det er ingen tvil om at på sikt vil denne påvekst helt endre dynamikken i RAS-markedet, avslutter Christian Sørensen.