Betydelige kvantum laks har gått tapt etter algeoppblomstringen

Nyheter
1378

Seksjonssjef i Fiskeridirektoratets region Nord, Otto Andreassen, sier at det har vært enda mer dødelighet ved en lokalitet i Troms. 

– Det begynner å bli et betydelig kvantum ut av det her, vi driver nå å ringer rundt for å undersøke situasjonen enda nærmere, sier Andreassen til iLaks.

Ved en lokalitet i Sør-Troms har det vært enda mer dødelighet enn først rapportert.

– Heldigvis er det ikke meldt om utbredelse til flere lokaliteter enn de seks som først rapporterte om alger, sier Andreassen.

Hittil er problemet observert i deler av Astafjorden i Troms, inkludert Grovfjorden, Gratangen og Lavangen, og innerst i Ofotfjorden i Nordland. Totalt er fire selskaper på til sammen seks lokaliteter rammet av algene.

Seksjonssjef i Fiskeridirektoratets region Nord, Otto Andreassen

Hardest rammet
Andreassen forteller at det er familiebedriften Northern Lights Salmon i Grovfjord i Sør-Troms som er hardest rammet.

– Der er det snakk om vesentlige kvantum. En betydelig del av fisken er gått tapt, sier han.

– Akkurat nå er hovedfokus å håndtere den døde fisken, legger Andreassen til.

Det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om. I løpet av natten har forskere jobbet med undersøkelser av algene, og Fiskeridirektoratet regner med å få snarlig svar på prøvene.

En oversikt
Andreassen forteller at Fiskeridirektoratet i formiddag jobber med å skaffe seg en total oversikt over lokalitetene som er rammet.

– Dette gjør vi for å få vite mer om kvantumet som er tapt. Vi vil nok vite mer om dette også i løpet av dagen, sier han.

For å kunne vurdere fortløpende hvor det er problemer med alger, anbefaler direktoratet oppdretterne å ha kontakt med andre aktører i nærheten. De må også varsle Fiskeridirektoratet om observasjoner og økt dødelighet.