Ber fiskeriministeren om svar angående Nordlaks’ pengegaver til Frp

Nyheter
1401

I 2017 mottok Fremskrittspartiet Nordland nesten 50.000 i pengegaver av Nordlaks. Senere lobbet Frp-politiker frem 21 utviklingskonsesjoner for selskapet.

Det var Dagens Næringsliv som for en drøy måned siden avslørte at Nordlaks i mai 2017 skal ha kommet med fem pengegaver à 9.990 kroner til Frp Nordland. Til sammen utgjør gavene 49.950 kroner.

Bare noen måneder senere gjorde regjeringen om på avgjørelsen om tildelinger av utviklingskonsesjoner til Nordlaks. Selskapet søkte om 39 konsesjoner, fikk bare ti – men avgjørelsen ble senere endret til 21, ved hjelp av Kjell-Børge Freiberg fra Nordland Frp.

Nå ønsker Torbjørn Knag Fylkesnes fra Sosialistisk Venstreparti svar fra fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Fylkesnes er SVs fiskeripolitiske talsperson og nestleder i Næringskomiteen.

«Viser til de uregistrerte pengegavene fra Nordlaks til Nordland FrP ifm. stortingsvalgkampen 2017 og fiskeridepartementets medhold på klage fra Nordlaks’ søknad om utviklingskonsesjoner like etterpå», skriver Fylkesnes.

«Ser statsråden fra samme parti at sammenblanding av disse to forholdene reiser alvorlige spørsmål, og hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til gransking for å fjerne en hver tvil om mulig lovbrudd?» fortsetter han.

Nå ønsker Knag Fylkesnes en kartlegging av konsesjonene det ble klaget på.

«Ber om oversikt over alle klager på tildelinger av utviklingskonsesjoner har fått medhold i NFD, og oversikt over antatt verdi av de 21 utviklingskonsesjonene som Nordlaks til slutt ble tildelt.»