Benchmark Genetics inngår samarbeid om AI-teknologi for telling av lakselus

Nyheter
0

Det er Benchmark Genetics som i dag melder at de har inngått et forsknings- og utviklingsarbeids (FoU) samarbeid med danske Teknologisk Institut (DTI) om bruk av kunstig intelligens (AI) for å forbedre telling av lakselus. 

Selskapet forteller at de ved bruk av bildeteknologi skal forenkle prosessen ved å ta bilder av hver fisk og bruke AI for å analysere bilder i sanntid, kan man nå finne et nøyaktig antall lusepåslag per fisk. Bildeteknologien bruker en kombinasjon av en halvsirkulær lyskuppel og et 5-megapiksel monokromt kamera for å ta et bilde av hver laks. Den kraftige lysdomen har tre individuelle utløste fargedioder: rød (622 nm), grønn (525 nm) og blå (470 nm). Mono-kameraet tar ett bilde ved hver bølgelengde, og deretter etterbehandles bildene ved hjelp av AI.

Forsøk bekrefter at dette bildesystemet gir brukeren best synlighet og kontrast mellom lus og fisk. Algoritmen bruker en segmenteringsmodell for dyp læring basert på en multippel konvolusjonell nettverksarkitektur U-net bildemodell, opprinnelig utviklet for biomedisinsk bildesegmentering.

AI-modellen er opplært til å segmentere lakselus og laks. Etter bildesegmentering filtreres og telles lusen. Ved å gjenta denne prosessen mange ganger og automatisk forsterke bildeutseendet på ulike måter, lærer modellen formen og blir robust mot varierende fisk- og lusestørrelser, bildevinkler og belysningsvariasjoner. Treningsdatasettet lages ved å manuelt merke piksler med lus i bildet. Modellen kan deretter sammenligne resultatene med treningsdatasettet og blir trent. Jo større treningsdatasett, desto mer nøyaktig kan algoritmen oppdage lus. Modellens ytelsesforbedring verifiseres ved å beholde et undersett av de nevnte dataene for modellvalidering.

Ved hjelp av den nye teknologien forventer Benchmark å få en høyere kvalitet på de fenotypiske datasettene for lakselus, og sier at dette vil bidra til å ytterligere forbedre presisjonen i seleksjonen av de beste avlskandidatene for resistens mot lakselus, og derav øke ytelsen for egenskapen i genetikken som blir levert til selskapets kunder.