Bellona: – Lave klimagassutslipp i dag fritar ingen fra å gjøre den nødvendige innsatsen

Nyheter
644

– Sjømatnæringen trenger et klimabudsjett for å nå målet om nullutslipp som alle skal ha innen 2050, sier seniorrådgiver i Bellona, Anders Karlsson-Drangsholt.

Tirsdag arrangerte Bellona konferanse på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen hvor de ønsket å rette blikket mot alternativer til flytransport av laks. Karlsson-Drangsholt åpnet konferansen med med å fokusere på klimagasser hvor kylling og laks peker seg ut som bedre enn svin og storfe, hvis man ikke tar med laksetransporten med fly.

– Som de fleste vet er produksjon av laks klimamessig bra sammenliknet med de fleste proteiner fra landbruket. Men lave klimagassutslipp i dag fritar ingen fra å gjøre den nødvendige innsatsen for å nå nullutslipp i 2050, sa Karlsson-Drangsholt.

– Et sted man kan spare inn mye på klimaavtrykket fra laksen er på frakten, sa Karlsson-Drangsholdt videre.

Energieffektivisering og biodrivstoff
Foran et 50-talls tilhørere var det Avinor som fortsatte konferansen med å vise til hva de mener er løsningene for å få ned miljøutslippene fra frakten av laks.

– Utslippene per passasjerkilometer er halvert siden 1990, men det totale klimautslippet øker, og det kommer av den store økningen i trafikk, sa Olav Mosvold Larsen, strategidirektør i Avinor og la til:

– Skal vi gjøre noe som har en stor effekt, må vi gjøre noe på teknologifronten. Det er vårt mantra. Det er ventet energieffektivisering på 1,5 prosent fremover de neste årene innen flytrafikken. Men det er ikke nok, den blir outnumbered av flyveksten. Da må vi gjøre noe med drivstoffet. Bærekraftig biodrivstoff mener vi er en viktig del av klimaløsningen, sa Mosvold Larsen.

Olav Mosvold Larsen og Martin Langaas i Avinor. FOTO: Andreas Witzøe

Ifølge Avinor er ikke flyfrakt av laks en miljøversting. Dette kommer av fraktbalansen fra Europa til Asia, og at flyene går uansett om laksen er der eller ikke.

– Det eneste klimaavtrykket som da kommer er fra det ekstra drivstoffet flyet bruker for å ta med laksen. Flyene går uansett, sa Mosvold Larsen.

Maersk mener de har løsningen
Kristian Bore Hansen i rederiet Maersk var på forhånd utfordret av Bellona til å vise hvorfor skipstransport av laks kan være et bedre alternativ enn flytransport.

– Våre tallknusere i Amsterdam har regnet ut at det er en 97 prosent besparelse i CO2-utslipp med å frakte med skip kontra fly fra Ålesund til Tokyo, sa Bore Hansen.

Kristian Bore Hansen i Maersk. FOTO: Andreas Witzøe

Videre viste Bore Hansen til to ulike måter å frakte laks på skip.

– Vi kan tilby vanlig frys til minus 23 grader til i overkant, eller super freeze til minus 60 grader. Begge disse alternativene er billigere enn fly frakt.

Dette vil naturlig nok ta lengre tid, men ifølge Maersk har blindtest i Tokyo vist at laks som har vært fraktet med super freeze vært bedre på smak enn fersk laks fraktet med fly.

– Konklusjonen må da være at når vi ser det er billigere og mer miljøvennlig, da må det en holdningsendring til, avsluttet Bore Hansen.