Bekrefter ILA hos SalMar

Nyheter
674

Som fryktet bekrefter Mattilsynet at SalMar Farming har fått ILA ved sjølokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Det betyr at alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhet slik at risiko for spredning av sykdom minimaliseres, melder Mattilsynet.

Selskapet varslet Mattilsynet om mistanke om ILA ved Ørnøya mandag 18. april og noen dager senere mistanke også ved Ørnøya II. Mattilsynet har vært på inspeksjon ved anleggene og tatt ut verifiserende prøver. På bakgrunn av kliniske symptomer og analyseresultater fra Veterinærinstituttet har Mattilsynet stadfestet diagnosen ILA.

ILA-mistanke fikk SalMar Farming til å slakte ned 154.000 laks ved sitt anlegg ved Korsneset. Frykten er at ytterligere 1,7 millioner fisk skal måtte slaktes hvis smitten sprer seg.

Les også: SalMar måtte slakte 154.000 laks etter ILA-mistanke

Oppdrettstett område
I området, hvor det nå har kommet mistanke om ILA ved to av SalMar sine anlegg, står det 18 millioner fisk i sjøen.

Tidligere på iLaks har  Toril Lyng Celius, førsteinspektør i Mattilsynets avdeling i Trondheim og omland, sagt at dette er en svært alvorlig sitasjon.

Viruset ble påvist som følge av at området allerede er pålagt månedlige prøvetakinger. Dette skyldes at det var et  utslipp fra slakteriet i fjor sommer, etter at det ble slaktet ILA-fisk fra Nord-Møre.

Les også: 18 millioner fisk i faresonen

Lokalitetene ligger drøyt syv  kilometer nord for SalMars slakteri på Frøya. De aktuelle lokalitetene ligger i et oppdrettstett område med mange lokaliteter og mye fisk i sjøen. Lokalitetene Ørnøya og Ørnøya II er de sørligste lokalitetene i denne sonen.

For å hindre eventuell smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot å ta akvatiske dyr ut av eller inn til lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

Behandlet med Slice
Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen. Mattilsynet har samtidig bekreftet, overfor iLaks, at deler av fisken nylig var behandlet med lusemiddelet Slice.

Les også: Deler av “ILA-fisken” er nylig behandlet med Slice

Kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA
Det vil bli etablert et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt lokalitetene der smitten er påvist.

Kontrollområdet vil ha en utstrekning på 10-20 kilometer fra lokalitetene med lokale tilpasninger ut fra strømforhold. I bekjempelsessonen blir det restriksjoner på båttrafikk til og fra anlegg.

I tillegg kan det bli restriksjoner på annen akvakulturrelaterte aktivitet som transport av fisk, nothåndtering, fangst og oppbevaring av rensefisk.