– Alt tyder på at RAS-fisk er mindre robust

Nyheter
0

Oppdrettsnæringen har sett en dramatisk økning i dødelighet hos laksen. Forskere mener det må stamme fra smoltproduksjonen. 

Ida Beitnes Johansen er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har forsket på laksens hjerte. Hun har vært en fremtredende skikkelse i debatten rundt hurtigvoksende smolt.

Hun forteller til iLaks at det er mer enn bare sannsynlig at det er en sammenheng mellom hurtigvoksende smolt og problematikken rundt laksens hjerte etter sjøutsettet.

– Det er fremdeles for lite data til å si noe sikkert, men vi har jo tatt stikkprøver, hvor det meste tyder på at det er en stor forskjell i hjertemorfologien mellom oppdrettslaks fra gjennomstrømmingsanlegg og fra laks som stammer fra resirkuleringsteknologi i oppdrett (RAS).

Ida Beitnes Johansen. Foto NMBU

– I forsøk gjort på smolt som gikk på kalde temperaturer og under et naturlig lysregime, var hjertet mer likt hjertet til villaksen enn smolt produsert mer intensivt, med høye temperaturer og kontinuerlig lys.

Beitnes Johansen sier at hun ikke kan si noe med sikkerhet rundt dødsårsaken vi ser hos laks i dag, men  at det er så store avvik i hjertene, at alt tyder på at det er hva man frykter.

Les også: Skjelde: – Fisken er jo halvdau

Dårlig hjerte, dårlig sirkulasjon
– Det sier seg selv at om laksen har dårlig hjerte, så har den også dårlig blodsirkulasjon. Det er det samme hos oss mennesker, at om man har dårlig sirkulasjon, så medfører det ofte andre plager eller sykdommer. Det ser vi hos laksen også.

Beitnes Johansen forteller at hun leder et prosjekt finansiert av NordForsk, hvor de ser på koblingene mellom hjertehelse og produksjonspraksis på Færøyene og i Norge.

– Vi har overvåket hjertefunksjon i disse gruppene (i forsøkene) og ser en progresjon i utvikling av hjertesykdom relativt sent i sjøfasen. Det er rimelig å anta at dette også skjer i smolt produsert på tilsvarende måte.

Hun, som mange andre, ser mot utviklingen på Færøyene de senere år.

Utviklingen hun snakker om er tall som viser tredoblingen av dødelighet blant oppdrettslaks etter at den nordatlantiske nasjonen. Tallene samsvarer med tidspunktet Færøyene gikk over til RAS i produksjonen av smolt. De stigende tallene er identiske med hva vi har sett i Norge de siste 15-20 årene. .

Etisk aspekt
Beitnes Johansen sier at hun opplever en økende interesse rundt temaet innenfor oppdrettsnæringen, hvor hun mener at mange store aktører også ser på den negative utviklingen med nysgjerrige øyne.

– Det er spesielt hjertehelsen de er opptatt av.

Hun sier at det er et etisk aspekt man må ta høyde for når man driver med oppdrett.

– Se for eksempel på broiler-kyllingen som ble produsert tidligere, hvor hovedfokuset var at  kyllingen skulle vokse hurtig. Det er litt det samme prinsippet her. Fisken skal vokse raskt og ha minst mulig tid i sjø.

– Vi må ta hensyn til dyrevelferden her også, avslutter hun.