– Både søkt og urimelig at det etableres rekefelt i etablerte akvakulturområder

Nyheter
1081

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, reagerer på at flere nye rekefelt etablerer seg ved oppdrettslokasjoner.

– Vi opplever nå at det etableres rekefelt i akvakulturområder langs hele kysten. Med høsten i fjor friskt i minne virker en del av disse etableringene som noe søkt, sier Robert Eriksson.

Han fremhever at han har mottatt flere henvendelser med samme problemstilling hvor man for flere år siden har omsøkt og fått etablert lokasjoner. Og at det den gang ikke kom innsigelser fra hverken fiskeriinteresser i den offentlige høringen eller fra Fiskeridirektoratet i sektormyndighetenes behandling av etableringen.

– Nå etableres det rekefelt tett opptil flere lokasjoner, og da med den begrunnelsen at det en gang i tiden var en reketråler der og fisket, sier Eriksson.

En obstruksjon
– Det er forståelig at havbruksaktørene finner det urimelig at det etableres et rekefelt i akvakulturområder som tidligere er godkjent uten innsigelser, og at dette oppleves som en obstruksjon med tanke på den begrensning dette legger på de lokasjonene det gjelder, sier Eriksson.

I fjor høst opplevde man en betydelig uro fra villfisknæringen i Troms, ved at det ble rapportert om død reke. Sjømatbedriftene var den gang raskt ute og ga sin støtte til Fiskeriministerens innstramninger for bruk av åpne behandling med lusemidler i områder med gytefelt og rekefelt. Det nye regelverket med innstramningene ble iverksatt fra 1. januar i år.

Må sette tydelige krav
Eriksson er tydelig på at det Sjømatbedriftene den gang mente, mener de fortsatt. Derfor er Sjømatbedriftene opptatt av at det legges til rette for sameksistens og at det må være plass til alle i kystsonen. Sjømatbedriftene mener samtidig at myndighetene må sette tydelige krav til dokumentasjon på at det har vært reelle rekefelt i de områdene som nå etableres tett opptil oppdrettslokasjonene.

– Skal vi her få til god sameksistens må i alle fall myndigheter som Fiskeridirektoratet legge til rette for å lytte til alle parter på en likeverdig og demokratisk måte. Dessverre opplever selskapene som har tatt kontakt med oss at dette ikke skjer i dag, avslutter Eriksson.