Austevoll Rensefisk vil tilby oppdretterne berggylt til bruk i sommerhalvåret

Nyheter
0

Selskapet har nå fått tillatelse å produsere to millioner berggylt på lokaliteten Skjelevika i Austevoll kommune, hvor de allerede produserer 2,5 millioner rognkjeks årlig.

Austevoll Rensefisk ønsker å kunne tilby effektive lusespisere til lakseprodusentene hele året. Derfor satser de også på berggylt, som er en mer effektiv beiter i vår- og sommermånedene.

– Med oppstart av berggylt bedrer vi logistikken ved anlegget og vi kan produsere de to ulike artene til ulike tider. I tillegg kan vi tilby lusespisere også i den tiden rognkjekesen ikke er like effektiv, sier daglig leder i Austevoll Rensefisk, Leif Gjøran Skår, til iLaks.

To millioner berggylt
Målet er å kunne produsere to millioner berggylt årlig, og selskapet er i gang med planleggingen.

– Vi må gjøre noen endringer på det nåværende anlegget. Blant annet blir det viktig å øke varmen for å få tilfredsstillende vekst hos berggylten, og vi vil foreta nødvendige ombygginger i tiden som kommer, forteller Skår.

I dokumentet fra Fiskeridirektoratet understreker de også viktigheten av å sikre anlegget ytterligere mot rømming. De må i tillegg til å sikre seg mot rømming via avløpet og rømming ved karhavari påse at anlegget er rømmingssikret ved overrenning, flytting av fisk og eventuelt andre hendelser med en primær og sekundær barriere.

Dyrere å produsere
Videre påpeker Skår at berggylt er en dyrere fisk å produsere og en fisk med flere utfordringer, spesielt på fôringssiden.

– Berggylt har ikke mage og har derfor et veldig enkelt fordøyelsessystem. Den må ha et mer tilpasset fôr og deformitet er en utfordring, sier Skår. Han er derfor spent på om de vil få ned produksjonskostnaden på akseptabelt nivå.

Samtidig legger han til at de også ser på hvilke muligheter det ligger i gjenfangst av rensefisk i merdene, slik at de kan ta den inn til overvintring.

– Slikt arbeid er både bærekraftig og fremtidsrettet, avslutter Skår.