– At fisken får panikk, trenger ikke å bety at det er smertefullt

Nyheter
1220

Termisk avlusing er omdiskutert, men skadelig er det ikke ifølge seniorforsker i Nofima, Bjørn Roth. Det til tross for at forskning viser noe annet. 

I høst skrev iLaks om at Mattilsynet varsler utfasing av termisk avlusing i løpet av to år. Fiskeridirektoratet kan opplyse om millioner av laks som dør hver eneste år, på grunn av nettopp denne metoden.

– Det er på høy tid at fiskens lidelser tas på alvor, sa zoolog i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk, den gangen.

Burde vært forbudt
– Termisk avlusning burde vært forbudt i dag, men foregår ennå. Mattilsynet ønsket å stanse denne avlusningsmetoden, men ble overkjørt av fiskeriministeren. Dette var en helt ufaglig vurdering fra fiskeriministeren, som har ført til ytterlig lidelse hos millioner av oppdrettslaks. Det er ikke bare et svik mot laksen, men også en hån mot dyrevelferdsloven at dette får pågå den dag i dag, sier Lybæk i en melding til iLaks.

I 2018 var tapet ifølge Fiskeridirektoratet 54 millioner laks og 3,6 millioner regnbueørret kun i sjøfasen av produksjonen. I omtrent en tredjedel av de ikke-medikamentelle avlusingene i 2018, var det så alvorlige konsekvenser for fiskevelferden at det måtte rapporteres til Mattilsynet som alvorlige velferdsmessige hendelser. Likevel mener Roth at avlusingsmetoden i seg selv ikke medfører noen økt risiko for dødelighet. Det til tross for at det allerede er bevist at termisk avlusing tar millioner av liv.

Ikke skadelig utover håndteringen i seg selv
Seniorforsker ved Nofima, Bjørn Roth, mener at termisk avlusing i seg selv ikke er mer eller mindre skånsomt enn andre metoder.

– All håndtering innebærer en viss risiko, og termisk avvikler ikke fra dette. Andelen skade- og dødelighet har sunket etter hvert som man har blitt flinkere med prosessen, noe som også gjelder for termisk avlusing, sier han til iLaks.

Bjørn Roth. Foto: Nofima

Termisk avlusing ble først relevant da lusen ble hydrogenperoksid-resistent, og har vært den mest brukte avlusningsmetoden bruk de siste fem årene.

– Det er tydeligvis lett å glemme den reelle situasjonen da lusen var resistent, og man brukte hydrogenperoksid. Termisk avlusing har vært et viktig verktøy i kampen mot lakselus, som representerer en langt større trussel mot både fisken og miljøet, sier Roth og legger til:

– Fisken har ofte god appetitt kort tid etter behandling, og blodprøver viser ikke at prosessen har en mer stressende effekt enn selve håndteringen av fisken.

Panikk betyr ikke nødvendigvis tortur
– En studie utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet, bekrefter at termisk avlusing er smertefullt for laksen. Vi ser tydelig smerteadferd ved bruk av varmtvann over 28 grader. Fisken får rett og slett panikk og hiver seg inn i karveggen i et forsøk på å komme unna, forteller Lybæk.

– At fisken får panikk, trenger ikke å bety at det er smertefullt eller tortur. Det er liten tvil om at fisken ikke liker omgivelsene med trenging, pumping, trange kår og varmt vann, og tar skade av dette. Men, når du pumper 200 fisk gjennom kar med friskt og kaldt sjøvann, får fisken panikk likevel. Det spiller ingen rolle om vannet er varmt eller kaldt, sier Roth.

Forskningsresultater fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet antyder at økt skadefrekvens og dødelighet ved varmtvannsbehandling kan skyldes stress og panikkreaksjonene som det varme vannet påfører fisken. Roth mener at det til nå ikke er dokumentert fysiske skader som direkte følge av varmevannet med de settinger som bruker kommersielt:

– Men, ett sted går vel grensen. Vi vet at desto høyere temperaturen er, eller jo større temperaturdifferanse det er, desto større reaksjon vil fisken få. Men hvor grensen for skadelig eller akseptabelt går, trenger vi skikkelig dokumentasjon på. Problemet er at termisk behandling ikke har blitt vurdert i riktig rekkefølge, ettersom lusesituasjonen var såpass problematisk at man måtte «bygge båten mens man rodde» på den tiden.